Viden skal deles

Nyheder

Bortvisnings berettigelse

28/05 2013

Afskedigelsesnævnet har den 24. marts 2013 afgivet tilkendegivelse i en sag, der vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en arbejdsgiver berettiget kan opsige en lønmodtager, fordi denne ikke var i stand til at varetage sit arbejde. Læs mere »

Iværksætterselskaber for 1 kr.

17/05 2013

Lov nr. 152, som bl.a. indeholder de nye iværksætterselskaber (IVS’ere), blev vedtaget i Folketinget den 16. maj 2013. Læs mere »

Delvist fravær og 120-dages rglen

17/05 2013

Vestre Landsret har den 15. januar 2013 afsagt dom i en sag, der vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en arbejdsgiver ved opgørelsen af en funktionærs sygedage efter 120-dages reglen i funktionærlovens § 5, stk. 2 kan vælge ikke at medregne funktionærens delvise... Læs mere »