Viden skal deles

Nyheder

Skatterådet omgør tidligere praksis om beskatning af godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

15/05 2014

SJ Law orienterede med nyhed af 31. januar 2014 om to afgørelser fra Skatterådet (SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR), hvor godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7 blev anset for skattefrie for lønmodtagerne. Dette var en ændring af den hidtidige... Læs mere »

Konkursregulering af lønkrav vedrørende uopsigelig 3-årig fodboldspillerkontrakt

07/05 2014

Højesterets dom af 2. maj 2014 i sag 77/2013 (2. afdeling) drejede sig om, hvorvidt det var berettiget at konkursregulere et lønkrav for en restløbetid på 2 år og 3 måneder af en uopsigelige fodboldspillerkontrakt ned til et opsigelsesvarsel på 3 måneder. Læs mere »

Ferielovens § 16, stk. 1 kunne fraviges ved individuel aftale

22/04 2014

Sø- og Handelsretten har i dom af 4. april 2014 fastslået, at en lønmodtager og en arbejdsgiver gyldigt kan indgå aftale om, at ferielovens § 16, stk. 1 fraviges, således at lønmodtageren kan afholde hovedferie i en opsigelsesperiode, selvom... Læs mere »