Viden skal deles

Nyheder

Moderniseringsstyrelsen har den 10. december 2013 udsendt en vejledning vedrørende det offentliges håndtering af sager om rådighedsløn og pension

13/12 2013

I forlængelse af EU-Domstolens dom af 26. september 2013, hvori det blev fastslået, at det er strid med beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1, at afskære retten til rådighedsløn efter tjenestemandsloven alene på grundlag af, at tjenestemanden har nået... Læs mere »

Ikke ret til modregning i løn under sygdom på grund af manglende sygedagpengerefusion

24/10 2013

Retten i Helsingør har den 7. oktober 2013 afsagt dom i en sag om modregning i løn på grund af manglende sygedagpengerefusion. Læs mere »