Viden skal deles

Nyheder

Berettiget bortvisning af funktionær der deltog i samlevers bisættelse

10/03 2015

I dom af 25. februar 2015 fastslog Østre Landsret, at det var berettiget at bortvise en funktionær, der trods mødepålæg udeblev fra sit arbejde.  Læs mere »

Aftale om opgavebestemt ansættelse ikke gyldig

04/02 2015

Vestre Landsret har i dom af 16. september 2014 fastslået, at en virksomhed ikke havde bevist, at der var tale om en tidsbegrænset ansættelse, og virksomheden blev derfor pålagt at betale løn i opsigelsesperioden samt en godtgørelse for afskedigelse i strid... Læs mere »

Skolelærer berettiget til at bevare sin anciennitet ved stillingsskift mellem to skoler i samme Kommune

23/01 2015

Højesteret har i dom af 11. december 2014 fastslået, at en skolelærer, der opsagde sin stilling i en skole og påbegyndte ansættelse på en ny skole i samme Kommune, havde krav på at bevare sin funktionærretlige anciennitet, idet de enkelte skoler måtte anses... Læs mere »