Viden skal deles

Nyheder

SJ Law udbyder igen kurser i arbejds- og ansættelsesret til faglige organisationer

17/04 2015

Ovenpå et succesfuldt kursusforløb tilbyder advokatfirmet SJ Law på ny fagforeningerne et kursusforløb i arbejds- og ansættelsesret for organisationernes faglige sekretærer og andre sagsbehandlere i lokalafdelingerne, som beskæftiger sig med ansættelsesret og... Læs mere »

Omplacering af en afskediget medarbejder på barselsorlov

31/03 2015

Københavns Byret har i dom af 20. marts 2015 fastslået, at en virksomhed har pligt til at forsøge at omplacere medarbejdere på barsel i hele medarbejderens opsigelsesperiode, og at denne pligt består selvom omplaceringen forudsætter, at medarbejderen skal... Læs mere »

Gravid elev tilkendt godtgørelse efter ligebehandlingsloven for manglende forlængelse af uddannelsesaftalen

17/03 2015

Højesteret har i dom af 21. januar 2015 fastslået, at en arbejdsgivers manglende forlængelse af en gravid elevs uddannelsesaftale kan være i strid med ligebehandlingslovens forbud mod afskedigelse pga. graviditet.  Læs mere »