Viden skal deles

Nyheder

Gravid elev tilkendt godtgørelse efter ligebehandlingsloven for manglende forlængelse af uddannelsesaftalen

17/03 2015

Højesteret har i dom af 21. januar 2015 fastslået, at en arbejdsgivers manglende forlængelse af en gravid elevs uddannelsesaftale kan være i strid med ligebehandlingslovens forbud mod afskedigelse pga. graviditet.  Læs mere »

Berettiget bortvisning af funktionær der deltog i samlevers bisættelse

10/03 2015

I dom af 25. februar 2015 fastslog Østre Landsret, at det var berettiget at bortvise en funktionær, der trods mødepålæg udeblev fra sit arbejde.  Læs mere »

Aftale om opgavebestemt ansættelse ikke gyldig

04/02 2015

Vestre Landsret har i dom af 16. september 2014 fastslået, at en virksomhed ikke havde bevist, at der var tale om en tidsbegrænset ansættelse, og virksomheden blev derfor pålagt at betale løn i opsigelsesperioden samt en godtgørelse for afskedigelse i strid... Læs mere »