Viden skal deles

Nyheder

EU-Domstolen har i dag afsagt dom i en sag om forbud mod diskrimination på grund af alder. DJØF var repræsenteret af Karen-Margrethe Schebye

26/09 2013

Sagen angik afslag på udbetaling af rådighedsløn til tjenestemænd, som er fyldt 65 år og er berettigede til alderspension.  Læs mere »

Procesbevillingsnævnet tillader anke af sag til Højesteret

06/08 2013

Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til anke af Østre Landsrets dom af 26. november 2012. Sagen drejede sig om, hvordan beregning af anciennitet for en lærer skulle ske. Læs mere »

Dato for EU-Domstolens afgørelse i sagen vedrørende tjenestemænds ret til rådighedsløn efter opnåelse af folkepensionsalderen.

11/07 2013

Som bekendt afgav generaladvokat J. Kokott den 7. februar 2013 sin udtalelse i sagen C 546/11 Erik Toftgaard mod Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I det væsentligste foreslår generaladvokaten, at reglen i tjenestemandslovens § 32, hvorefter tjenestemænd,... Læs mere »