Viden skal deles

Nyheder

Mulighed for genoptagelse af handicapsager?

19/04 2013

EU-domstolens dom af 11. april 2013 om handicapbegrebet og de hjælpeforanstaltninger, som en arbejdsgiver skal træffe, har givet os anledning til overvejelser om, der er mulighed for at genoptage sager, der måtte være afgjort på grundlag af den hidtidige –... Læs mere »

U.2013.633 V - Udpegning af kurator/stemmeret ved valg af kurator

17/04 2013

Under behandling af en konkursbegæring i Skifteretten i Hjørring anmodede en kreditor med krav iht. konkurslovens § 95 om udpegning af en bestemt kurator. Skifteretten afviste anmodningen, hvilket Vestre Landsret ved kendelse af 16. november 2012 stadfæstede.... Læs mere »

Kurervirksomhed dømt for at have overtrådt lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

10/04 2013

En timelønsansat chauffør var blevet bortvist, som følge af at han i sine timeopgørelser havde påført for mange timer og dermed havde fået udbetalt for meget løn. Østre Landsret lagde til grund, at medarbejderen rent faktisk havde arbejdet flere timer, end... Læs mere »