Viden skal deles

Nyheder

Lov om tidsbegrænset ansættelse

03/07 2013

Østre Landsret har den 28. juni 2013 afsagt dom i en sag, hvori DSB blev dømt for overtrædelse af lov om tidsbegrænset ansættelse. Østre Landsret fandt, at medarbejderne havde krav på almindelige ansættelsesvilkår, og at de derfor havde krav på løn i en... Læs mere »

En ny udgave af LG-loven med kommentarer

28/06 2013

Advokaterne Snorre Andreas Kehler og Bo Lauritzen har sammen med vicedirektør i TDC, Peer Schaumburg-Müller, opdateret kommentaren til LG-loven. Bogen, der er blevet til med bistand fra Lønmodtagernes Garantifond, indeholder al relevant retspraksis og... Læs mere »

Bortvisnings berettigelse

28/05 2013

Afskedigelsesnævnet har den 24. marts 2013 afgivet tilkendegivelse i en sag, der vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en arbejdsgiver berettiget kan opsige en lønmodtager, fordi denne ikke var i stand til at varetage sit arbejde. Læs mere »