Viden skal deles

Nyheder

Forskerskatteordningen ændret pr. 1. januar 2017

28/02 2017

Skatteministerens ændringsforslag vedrørende forskerskatteordningen er trådt i kraft med virkning pr. 1. januar 2017. Lempelsen muliggør, at flere medarbejdere under iagttagelse af visse betingelser, får mulighed for at anvende forskerskatteordningen.  Læs mere »

DR-medarbejdere beholder retten til betalt frokostpause

21/02 2017

Den længe ventede sag fra voldgiftsretten om DR-medarbejderenes ret til betalt frokostpause er afgjort. Sagen blev rejst efter DR’s ledelses varsling i oktober 2015 af bortfald af medarbejderenes lønnede frokostpause med virkning pr. 31. maj 2017. De... Læs mere »

Egyptisk tandlæge afvist på ulovhjemlet grundlag

14/02 2017

En egyptisk tandlæge blev ikke godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende opfyldelse af de krav til danskkundskaber, som fremgår af § 2, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelsen nr. 97 af 9. februar 2011. Styrelsens afgørelse blev senere stadfæstet af... Læs mere »