Viden skal deles

Nyheder

Kan en medarbejder med arbejdsfunktioner, der er omfattet af funktionærloven, undtages fra rettigheder efter denne lov med henvisning til ansættelsesforholdets karakter?

10/07 2018

Den 27. juni 2018 afsagde Højesteret en dom om betydningen af ansættelsesforholdets karakter, når en medarbejders arbejdsfunktioner kan omfattes af funktionærbegrebet, jf. funktionærlovens § 1, og konkret, hvornår medarbejderens anciennitet regnes fra ved... Læs mere »

Købesum for andelsbolig havde ikke separatiststilling

29/06 2018

Erhververen af en andelslejlighed indbetalte i overensstemmelse med vedtægterne købesummen til andelsboligforeningen, der indsatte beløbet på driftskontoen med henblik på senere afregning til den sælgende andelshaver. Inden der var sket afregning, blev... Læs mere »

Kvinde fik en godtgørelse på 40.000 kr., da hun fik afslag på ansættelse på grund af sin graviditet

29/06 2018

Ligebehandlingsnævnet har den 1. marts 2018 truffet afgørelse i en sag vedrørende en virksomheds afslag på ansættelse af en gravid ansøger. Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at de konkrete omstændigheder i sagen gav anledning til at tilkende en godtgørelse... Læs mere »