Viden skal deles

Nyheder

Kan forskelsbehandlingslovens regler fraviges ved en fratrædelsesaftale?

16/11 2018

Retten i Sønderborg har den 12. oktober 2018 afsagt en kendelse vedrørende denne problemstilling. Læs mere »

Ny principiel sag fra EU-Domstolen

09/11 2018

EU-Domstolen har den 4. oktober 2018 afsagt dom vedrørende den franske forvaltningsdomstols forpligtelser til at forelægge præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen. Læs mere »

Medfører bortfald af et fælles arbejdsgiveransvar mellem to arbejdsgivere et bortfald af deres individuelle arbejdsgiveransvar?

07/11 2018

Dette spørgsmål er der netop taget stilling til i en voldgiftskendelse af den 5. oktober 2018.  Læs mere »