Viden skal deles

Nyheder

Erstatningsferie - Højesterets dom af 18. december 2013

20/12 2013

Højesteret har den 18. december 2013 fastslået, at en lønmodtager, som blev syg under sin ferie i juli 2009, ikke havde krav på erstatning for mistet ferie.  Læs mere »

Rente eller ydelsesgaranti - Østre Landsrets dom af 9. december 2013

18/12 2013

I livsforsikringsaftaler, der er tegnet på garanterede gennemsnitsrentegrundlag, har det været omtvistet, om garantien angik en bestemt årlig forrentning (en årlig rentegaranti) eller om garantien angik en bestemt ydelse, når man går på pension (en... Læs mere »

Moderniseringsstyrelsen har den 10. december 2013 udsendt en vejledning vedrørende det offentliges håndtering af sager om rådighedsløn og pension

13/12 2013

I forlængelse af EU-Domstolens dom af 26. september 2013, hvori det blev fastslået, at det er strid med beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1, at afskære retten til rådighedsløn efter tjenestemandsloven alene på grundlag af, at tjenestemanden har nået... Læs mere »