Viden skal deles

Nyheder

Statens erstatningsansvar ved mangelfuld implementering af EU-direktiv

19/01 2017

Højesteret har i dag afsagt dom i sagen vedrørende Beskæftigelsesministeriets potentielle erstatningsansvar for mangelfuld implementering af EU’s arbejdstidsdirektiv. Læs mere »

Grundkursus for faglige sekretærer

10/01 2017

Advokatfirmet SJ Law tilbyder på ny de faglige organisationer og deres medarbejdere muligheden for at deltage i et kursusforløb i grundlæggende arbejds- og ansættelsesret. Kurset retter sig mod organisationernes faglige sekretærer og andre sagsbehandlere i... Læs mere »

Nyt fra EU

03/01 2017

Årets første nyhedsbrev sætter fokus på spændende ansættelsesretlige præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen. Begge forelæggelser har diskrimination som omdrejningspunkt. I næste måned har vi fokus på virksomhedsoverdragelse, hvor vi vil præsentere tre... Læs mere »