Viden skal deles

Nyheder

”Kurators håndtering af beskyttede medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse i konkurs” af advokat Carsten Ceutz, Bech-Bruun, og advokat Bo Lauritzen, SJ Law, Karnov, Fuldmægtigen 2018, side 107

08/08 2018

I en sag fra Retten i Randers har LG fået medhold i, at der var ansvar for kurator i en sag om virksomhedsoverdragelse i konkurs. Ansvaret skyldtes, at kurator opsagde og fritstillede virksomhedens beskyttede medarbejdere, mens de øvrige ansatte fortsatte hos... Læs mere »

Afskedigelse af handicappet medarbejder var saglig

12/07 2018

Retten i Nykøbing Falster har den 11. april 2018 afsagt dom om, hvorvidt afskedigelsen af en handicappet medarbejder var i strid med forskelsbehandlingslovens § 2 a. Retten foretog en vurdering af, om arbejdsgiveren havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse,... Læs mere »

Kan en medarbejder med arbejdsfunktioner, der er omfattet af funktionærloven, undtages fra rettigheder efter denne lov med henvisning til ansættelsesforholdets karakter?

10/07 2018

Den 27. juni 2018 afsagde Højesteret en dom om betydningen af ansættelsesforholdets karakter, når en medarbejders arbejdsfunktioner kan omfattes af funktionærbegrebet, jf. funktionærlovens § 1, og konkret, hvornår medarbejderens anciennitet regnes fra ved... Læs mere »