Viden skal deles

Nyheder

Kan et udenlandsk firma gå til en udenlandsk domstol med henblik på at få en dansk dom fra Arbejdsretten underkendt?

24/08 2018

Arbejdsretten traf den 8. december 2017 en afgørelse om lovligheden af en bestemmelse i en tiltrædelsesoverenskomst mellem en italiensk virksomhed og 3F. Arbejdsretten skulle også vurdere, om virksomheden betalte sine udstationerede medarbejdere i... Læs mere »

Personalegoder i form af en firmatur og levering af aviser på direktørernes adresser var skattepligtige

20/08 2018

Den 14. juni 2018 traf Landsskatteretten kendelse om, at en firmatur var et skattepligtigt gode, og det var derfor berettiget, at deltagerne fik en skatteregning. Retten kom ligeledes frem til, at de aviser, som blev leveret til direktørernes private... Læs mere »

Kan jeg selv vælge advokat, hvis min sag skal videreføres fra Ligebehandlingsnævnet til de civile domstole?

16/08 2018

Ligebehandlingsnævnets og byrettens afgørelse En medarbejder blev afskediget på grund af fravær, som var begrundet i hendes barselsorlov. Ligebehandlingsnævnet fandt den 8. februar 2017, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven. Tilsvarende blev... Læs mere »