Viden skal deles

Den 26. september 2013 afsagde EU-Domstolen dom i en sag om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.

30/09 2013

Sagen angik lovligheden af arbejdsgiverens pensionsordning

Dommen kan læses her: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db27a52fa080f84fbb8c55e22ebb56319f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLc3j0?text=&docid=142214&pageIndex=0&doclang=DA&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=215918