Viden skal deles

EU-Domstolen har i dag afsagt dom i en sag om forbud mod diskrimination på grund af alder. DJØF var repræsenteret af Karen-Margrethe Schebye

26/09 2013

Sagen angik afslag på udbetaling af rådighedsløn til tjenestemænd, som er fyldt 65 år og er berettigede til alderspension.

Dommen kan læses her: http://www.euo.dk/dokumenter/efdomstolen/domme/anlaeggelse/2011/C546_11/dokument/