Viden skal deles

Grundkursus for faglige sekretærer

10/01 2017

Advokatfirmet SJ Law tilbyder på ny de faglige organisationer og deres medarbejdere muligheden for at deltage i et kursusforløb i grundlæggende arbejds- og ansættelsesret. Kurset retter sig mod organisationernes faglige sekretærer og andre sagsbehandlere i lokalafdelingerne, som beskæftiger sig med ansættelsesret og medlemsrådgivning.

 

Kursusforløbet har til formål at opkvalificere de lokale faglige medarbejdere, således at de selvstændigt bliver i stand til at identificere og løse problemstillinger. Deltagerne vil opnå en bred indsigt i almene arbejdsretlige forhold og en dybdegående indsigt i ansættelsesretlige problemstillinger, såsom usaglige afskedigelser, løn under sygdom, 120-dages reglen, ferierettigheder, opsigelser og meget andet.

Kurset afholdes over 2 gange i Danske Advokaters mødelokaler i Valencia i København i dagene:

Torsdag den 7. september 2017 kl. 10-17
Fredag den 8. september 2017 kl. 8-15
Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 10-17 og
Fredag den 6. oktober 2017 kl. 8-15

Kursusdeltagerne får til hver undervisning udleveret en mappe med relevante regler, litteratur og praksis, således at de i hverdagen nemt og hurtigt kan bruge materialet som opslagsværk i forbindelse med arbejdet. 

Prisen for kurset er 13.600,00 + moms og dækker kursusmateriale og frokost.

Bindende tilmelding kan ske på kursus@sjlaw.dk inden 1. juli 2017. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokat Snorre Kehler via e-mail (sak@sjlaw.dk) eller telefonisk på 3397 9700.

Om os selv:
SJ Law er et advokatkontor, som har specialiseret sig i arbejds- og ansættelsesret. Vores advokater har procederet en lang række principielle sager for lønmodtagere ved de almindelige domstole, i det fagretlige system og ved EU-Domstolen. Vi rådgiver løbende om alle former for ansættelsesretlige spørgsmål og i sager om kollektiv arbejdsret. Dette vil afspejle sig i undervisningen, hvor der vil blive lagt vægt på en praktisk orienteret undervisning, som er rettet mod de udfordringer og problemstillinger, de faglige sekretærer møder i dagligdagen, når medlemmerne henvender sig.

Med venlig hilsen

SJ Law