Viden skal deles

Julehilsen 2016

21/12 2016

Kære klienter, samarbejdspartnere og gode advokatkollegaer Julen nærmer sig, og vi er alle ved at vende de sidste sider i kalenderen for 2016. SJ Law sender derfor med årets sidste nyhedsbrev de bedste ønsker ud til jer alle.

For os i SJ Law har 2016 været et år med høj hastighed, hvilket har bragt os mange gode erfaringer. Vi ser derfor frem til at lade julefreden brede sig, så vi kan lade op til et nyt og spændende 2017, hvor vi skal medvirke til at løse nye interessante sager og udfordringer.   

På lovgivningsfronten ser vi særligt frem til at følge op på den yderst vidtrækkende persondataforordning om databeskyttelse, som EU vedtog endeligt den 14. april 2016. Persondataforordning indfører en række nye krav, som alle virksomheder fremadrettet skal leve op til. SJ Law vil nøje følge, hvordan forordningen vil blive udlagt, og forholde os til betydningen heraf for det danske arbejdsmarked.  

Vi vil også følge udfaldet af Højesteretssagen om statens erstatningsansvar for manglende implementering af retten til erstatningsferie ved sygdom, jf. arbejdstidsdirektivets artikel 7. Sagen afgøres i januar 2017. 

Udover Højesteretssagen vil der mellem den 7.-10. januar 2017 udfolde sig en spændende sag ved voldgiftsretten, da flere fagforeninger, heriblandt Dansk Journalistforbund, har rejst sag om retten til betalt frokostpause i DR. Disse afgørelser følger vi op på i begyndelsen af det nye år.

Året 2016 har bragt mange spændende arbejdsopgaver for SJ Law. Vi har blandt andet repræsenteret vidner i Tibetkommissionen, hvor det søges at få klarlagt, hvad der præcist skete under Kinas præsidents statsbesøg i 2012 og de senere kinesiske statsbesøg i 2013 og 2014. Sagen er særligt interessant, fordi den involverer en lang række af topfolk i politiet, embedsmænd og tidligere højtstående ministre, og angår grundlovssikrede rettigheder.  

Herudover har vi, som I ved, brugt meget tid på Ajos-sagen, hvis udfald højst sandsynligt vil få væsentlige konsekvenser, ikke blot for ansættelsesretlige tvister, men generelt på alle de retsområder, som er helt eller delvist EU-reguleret. Herudover må statens erstatningsansvar for mangelfuld implementering af beskæftigelsesdirektivet også overvejes. 

Vi er også begyndt på nogle nye, interessante projekter. Særligt prøver vi i øjeblikket kræfter af med ’’webinarer’’, hvilket I vil høre meget mere om i begyndelsen af det nye år.

Internt hos SJ Law er vi naturligvis meget glade for, at Arvid har kæmpet et brag af en kamp for at komme tilbage på benene efter sit uheld i foråret.

Endelig er vi meget glade for vores to nye advokatfuldmægtige Daniel Bendix Nielsen og Louise Langkjær.  

Vi glæder os til endnu et år, hvor vi igen vi gøre vores yderste for at vise, at vi er parate til løse de udfordringer vi bliver sat overfor. Ikke mindst glæder vi os et forsat godt samarbejde med vores klienter. 

Glædelig jul og godt nytår – på gensyn i 2017

Karen-Margrethe Schebye, Bo Lauritzen, Arvid Andersen og medarbejdere