Viden skal deles

Købesum for andelsbolig havde ikke separatiststilling

29/06 2018

Erhververen af en andelslejlighed indbetalte i overensstemmelse med vedtægterne købesummen til andelsboligforeningen, der indsatte beløbet på driftskontoen med henblik på senere afregning til den sælgende andelshaver. Inden der var sket afregning, blev andelsboligforeningen taget under konkursbehandling. Den sælgende andelshaver udtog stævning mod konkursboet med påstand om, at købesummen havde separatiststilling eller subsidiært skulle dækkes over panthaverregnskabet.

Sø- og Handelsretten afviste kravet på separatiststilling, da købesummen var blevet sammenblandet med andre midler på andelsboligforeningens driftskonto og således ikke havde været tilstrækkeligt individualiseret. Det blev tillige afvist, at købesummen vedrørte panthaverregnskabet.

Dommen viser, at sælgeren af en andelslejlighed bærer risikoen for andelsboligforeningens betalingsevne. Hvis der er tvivl om andelsboligforeningens betalingsevne, bør sælgeren sikre sig, at andelsboligforeningen indsætter købesummen på en særskilt konto, som er reserveret til den pågældende handel. Helt sikker på, at købesummen forbliver individualiseret, kan sælgeren kun være, hvis den særskilte konto oprettes i sælgerens navn og med en råderet for andelsboligforeningen, som er begrænset til modregning af restancer.

Handel af en andelsbolig mellem andelshavere vedrører kun panthaverregnskabet, hvis sælgeren har en restance til andelsboligforeningen, som bliver indfriet ved salget. I dette tilfælde vil den del af restancen, der vedrører konkursperioden, tilgå panthaverregnskabet.

Sø- og Handelsrettens dom af 22. juni 2018.

Advokat Bo Lauritzen