Viden skal deles

Tyveri af en klase bananer

08/03 2013

Medarbejder, der blev bortvist for at have stjålet en klase bananer, var blevet bortvist uberettiget. Ankesagen blev hævet af virksomheden.

Sagens faktum

Medarbejderen, der var ansat som køkkenassistent på en efterskole, blev den 26. maj 2010 bortvist, på grund af at hun blev mistænkt for tyveri af en klase bananer fra efterskolens kølerum.

Efterfølgende blev medarbejderen politianmeldt, og der blev indledt en straffesag. I straffesagen blev medarbejderen frifundet.

Medarbejderen havde været på arbejde den 25. maj 2010. Ved fyraftenstid havde hun klædt om og var på vej til at forlade arbejdspladsen, da hun bemærkede, at der ikke var sat frugt frem til om eftermiddagen. Hun besluttede sig derfor for at gå ind i frugtrummet og anrette en frugtkurv, således at den enlige medarbejder om eftermiddagen ikke skulle gøre det.

Medarbejderen, der var klædt om, og havde taget sin private taske og pose med, gik ind i kølerummet hvor hun fyldte en frugtkurv. I sin pose havde medarbejderen bananer fra indkøb foretaget dagen før, hvor medarbejderen havde været på tur med sine børn.

Medarbejderen forklarede, at hun var kommet sent hjem dagen før med sovende børn, og derfor ikke havde fået båret posen med bananer og andre ting ind. Da det var varmt, ville hun ikke efterlade posen i bilen i løbet af arbejdsdagen, og havde derfor sat posen ind i hendes skab på arbejdet.

På vej ud af kølerummet observerede en kollega, at hun havde bananer i hendes poser, hvilket kollegaen orienterede skolens ledelse om.

Da medarbejderen mødte på arbejde dagen efter, blev hun bortvist på grund af det påståede tyveri af bananer.

I byretten fik medarbejderen medhold i, at bortvisningen var uberettiget, dels på grund af medarbejderens detaljerede og troværdige forklaring om hvorfor hun havde medbragt sine egne bananer på arbejde, og dels da ingen havde set hende tage bananer fra skolens kølerum. Da bortvisningen alene var begrundet i tyveri, var bortvisningen derfor uberettiget, og hun havde krav på erstatning for manglende opsigelsesvarsel. Retten tilkendte endvidere medarbejderen en godtgørelse på to måneders løn.

Efterskolen ankede sagen til landsretten, og sagen var berammet til hovedforhandling i maj 2013, da efterskolen uden nærmere forklaring hævede sagen for landsretten.

Dommen fra byretten er således endelig.

SJ Law´s bemærkninger

Dommen viser, at i sager, hvor der skrides til bortvisning for tyveri, er der en betydelig risiko, for at bortvisningen kendes uberettiget, hvis medarbejderen enten frifindes i en eventuel straffesag, eller hvis der ikke rejses tiltale mod medarbejderen.

Byrettens dom kan rekvireres ved henvendelse til sjlaw@sjlaw.dk.

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Noaman Azzouzi, der førte sagen, på noa@sjlaw.dk.