Viden skal deles

Udkast til kommissorium for undersøgelseskommission vedrørende Tibet-sagen er færdig

21/10 2015

Justitsministeriet har den 20. oktober 2015 fremsendt udkast til kommissorium for en undersøgelseskommission vedrørende Tibet-sagen til Folketingets Udvalg for Forretningsorden. Hvis udvalget ikke har bemærkninger, vil undersøgelseskommissionen formelt blive nedsat. 

Af kommissoriet fremgår det, at Undersøgelseskommissionen – der skal nedsættes med hjemmel i lov om undersøgelseskommissioner – skal vurdere politiets handlinger under de kinesiske statsbesøg i 2012, 2013 og 2014, herunder vurdere om der blev givet instruktioner om at tilsidesætte grundlæggende frihedsrettigheder. Herudover skal Kommissionen undersøge, om der blev givet urigtige eller vildledende oplysninger til Folketinget i relation hertil. Endelig skal Kommissionen foretage en vurdering af, om embedsmænd skal drages til ansvar for handlinger eller undladelser relateret til de undersøgte forhold. 

Hvis du gerne vil læse mere om undersøgelseskommissioner og retten til bisidder, kan du klikke på dette link samt dette link vedrørende Irak- og Afghanistankommissionen.  

Kommissoriet kan findes ved at klikke på dette link.

Hvis du har spørgsmål om bisiddere, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Karen-Margrethe Schebye på kms@sjlaw.dk.