Uddannelse
Cand.jur 1999
Advokat 2004
Møderet for landsret 2006

Særlige arbejdsområder
Anne Louise Wulff har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret siden 2003

Anne Louise Wulff beskæftiger sig særligt med kollektiv og individuel arbejdsret samt med aftaler for direktører og andre ledende medarbejdere. Herudover beskæftiger hun sig med offentligt ansatte og forhold vedrørende forvaltningsretten og persondataretten 

Anne Louise Wulff har tidligere været ansat som arbejdsgiver- og overenskomstchef og har stor erfaring med at forhandle kollektive overenskomster og med at føre principielle sager både ved de civile domstole og i det fagretlige system

Anne Louise er desuden frivillig rådgiver for Kræftens Bekæmpelse 

Undervisning
Har undervist ved Københavns Universitet i fagene Grundlæggende Arbejdsret (2015-2016) og kontrakt og Erstatning (2013-2015)
Underviser i øvrigt ad hoc for klienter og andre kursusudbydere

Udgivelser
"Ret til privatliv på arbejdspladsen og overvågning af medarbejderes brug af e-mail og mobiltelefon", HR-jura Magasinet, nr. 9, 2016 

Medlemsskaber
Medlem af AnsættelsesAdvokater og Arbejdsretsforeningen

Sekretær: Tina Rose Jacobsen
Telefon: 33 97 97 07
E-mail: trj@sjlaw.dk