Er uddannet advokatsekretær og har arbejdet som advokatsekretær siden 1995.  

Har tidligere blandt andet været ansat hos Benny Rosberg inden for arbejdsskadeområdet. Var herefter ansat hos Aros Advokater (senere Schebye Jacobsen og nu SJ LAW) inden for arbejds- og ansættelsesret. Har herudover været ansat hos blandt andre MAQS Law Firm med forsikrings- og erstatningsret, men er nu tilbage hos SJ Law, hvor hovedområderne er retssagsbehandling inden for ansættelsesretten, behandling af konkursbegæringer, faglig voldgift mv. 

Er endvidere elitesekretær inden for personskadeerstatning samt retssagsbehandling. Har bestået merkonomfagene Arbejdsret og Erhvervsjura. 

Er sekretær for advokat Arvid Andersen og advokat Bo Lauritzen (sager, der ikke er relateret til konkursboer).


Forfatter til ”Håndbog i praktisk retssagsbehandling” og har tidligere undervist på Advokatsamfundets advokatsekretæruddannelse.