Har været ansat i advokatbranchen siden 1989 både som bogholder og som sekretær. Har været ansat hos SJ Law siden april 2010 som bogholder