Uddannelse
Cand.jur 2007
Advokat 2010
Møderet for landsretten 2012

Særlige arbejdsområder
Snorre Kehler har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret siden 2005

Ansættelsesret
Erstatnings- og strafferet i forbindelse med ansættelsesforhold
Økonomisk kriminalitet
Professionsansvar

Herudover yder Snorre Kehler ansættelsesretlig rådgivning til både virksomheder, medarbejdere og organisationer. Snorre Kehler har som advokat og bisidder repræsenteret personer involveret i advokatundersøgelser og undersøgelseskommissioner, heriblandt Waterfront-undersøgelsen, Tibetkommissionen, Skattesagskommissionen samt Farumkommissionen. 

Udgivelser
Medforfatter til "Lønmodtagernes Garantifond", Karnov Group, 3. udgave, 2013
Medforfatter til "Tabsbegrænsning i ansættelsesforhold", artikel i Juristen nr. 1, 2010

Medlemsskaber
Bestyrelsesmedlem i DJØF Advokat
Medlem af Justitsministeriets Kursusudvalg

Sekretær: Tina Rose Jacobsen
Telefon: 33 97 97 07
E-mail: trj@sjlaw.dk