SJ Law lægger vægt på tætte og langvarige klientrelationer

Bankoplysninger

Danske Bank:

Reg.nr. 4183 kontonr. 4180 706070

Udenlandske overførsler:

IBAN: dk0730004180767060

SWIFT: dabadkkk

CVR-nr. 25935403

Angiv gerne sagsnummer ved betalinger