Faglig sparring, uden at det handler om sager

Seneste nyt

14.03.2017

Dagens afgørelser fra EU Domstolen om fortolkning af beskæftigelsesdirektivet (Forskelsbehandlingsloven)

EU Domstolen har i dag afsagt to domme – C-157/15 og C-188/15 vedr. grænserne... Læs mere

28.02.2017

Forskerskatteordningen ændret pr. 1. januar 2017

Skatteministerens ændringsforslag vedrørende forskerskatteordningen er trådt i... Læs mere

Grundkursus for faglige sekretærer

Advokatfirmet SJ Law tilbyder på ny de faglige organisationer og deres medarbejdere muligheden for at deltage i et kursusforløb i grundlæggende arbejds- og ansættelsesret. Kurset retter sig mod organisationernes faglige sekretærer og andre sagsbehandlere i lokalafdelingerne, som beskæftiger sig med ansættelsesret og medlemsrådgivning.

Kursusforløbet har til formål at opkvalificere de lokale faglige medarbejdere, således at de selvstændigt bliver i stand til at identificere og løse problemstillinger. Deltagerne vil opnå en bred indsigt i almene arbejdsretlige forhold og en dybdegående indsigt i ansættelsesretlige problemstillinger, såsom usaglige afskedigelser, løn under sygdom, 120-dages reglen, ferierettigheder, opsigelser og meget andet. 

Kurset afholdes over 2 gange i Danske Advokaters mødelokaler i Valencia i København i dagene: 

Torsdag den 7. september 2017 kl. 10-17
Fredag den 8. september 2017 kl. 8-15
Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 10-17 og
Fredag den 6. oktober 2017 kl. 8-15 

Kursusdeltagerne får til hver undervisning udleveret en mappe med relevante regler, litteratur og praksis, således at de i hverdagen nemt og hurtigt kan bruge materialet som opslagsværk i forbindelse med arbejdet.  

Prisen for kurset er 13.600,00 + moms og dækker kursusmateriale og frokost. 

Bindende tilmelding kan ske på kursus@sjlaw.dk inden 1. juli 2017. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokat Snorre Kehler via e-mail (sak@sjlaw.dk) eller telefonisk på 3397 9700. 

Om os selv:

SJ Law er et advokatkontor, som har specialiseret sig i arbejds- og ansættelsesret. Vores advokater har procederet en lang række principielle sager for lønmodtagere ved de almindelige domstole, i det fagretlige system og ved EU-Domstolen. Vi rådgiver løbende om alle former for ansættelsesretlige spørgsmål og i sager om kollektiv arbejdsret. Dette vil afspejle sig i undervisningen, hvor der vil blive lagt vægt på en praktisk orienteret undervisning, som er rettet mod de udfordringer og problemstillinger, de faglige sekretærer møder i dagligdagen, når medlemmerne henvender sig. 

Med venlig hilsen