Faglig sparring, uden at det handler om sager

Seneste nyt

12.06.2018

Kreditorbeskyttet erstatning inddraget under konkurs

Genstanden for udlæg og konkurs er identisk. Aktiver, hvori der ikke kan... Læs mere

24.05.2018

Persondata hos SJ Law

Databeskyttelsesforordningen foreskriver, at vi skal orientere om vores... Læs mere

Grundkursus for faglige sekretærer

Advokatfirmaet SJ Law tilbyder på ny de faglige organisationer og deres medarbejdere muligheden for at deltage i et kursusforløb i grundlæggende arbejds- og ansættelsesret. Kurset retter sig mod organisationernes faglige sekretærer og andre sagsbehandlere i lokalafdelingerne, som beskæftiger sig med ansættelsesret og medlemsrådgivning. 

Kursusforløbet har til formål at opkvalificere de lokale faglige medarbejdere, således at de selvstændigt bliver i stand til at identificere og løse problemstillinger. Deltagerne vil opnå en bred indsigt i almene arbejdsretlige forhold og en dybdegående indsigt i ansættelsesretlige problemstillinger, såsom eksempelvis usaglige afskedigelser, løn under sygdom, 120-dagesreglen, ferierettigheder, forskelsbehandling og meget andet.

Kursusplan:

  • Ansættelsesforholdets etablering 
  • Ansættelsesvilkårene 
  • Ferieloven 
  • Konkurs/LG 
  • Virksomhedsoverdragelse 
  • Usaglig afskedigelse 
  • Bortvisning
  • Ligebehandling 
  • Forskelsbehandling 

Kurset afholdes over 2 gange 2 dage i Danske Advokaters mødelokaler i Valencia i København i dagene:

Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 10-17 og

Fredag den 5. oktober 2018 kl. 8-15

samt

Torsdag den 1. november 2018 kl. 10-17 og

Fredag den 2. november 2018 kl. 8-15

Kursusdeltagerne får til hver undervisning udleveret en mappe med relevante regler, litteratur og praksis, således at de i hverdagen nemt og hurtigt kan bruge materialet som opslagsværk i forbindelse med arbejdet.

Prisen for kurset er 13.700,00 + moms og dækker kursusmateriale og frokost.

Bindende tilmelding kan ske på trj@sjlaw.dk inden 1. juli 2018. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokatfuldmægtig Daniel Bendix Nielsen på dbn@sjlaw.dk eller 3397 9702.

Om os selv:

SJ Law er et advokatkontor, som har specialiseret sig i arbejds- og ansættelsesret. Vores advokater har procederet en lang række principielle sager for lønmodtagere ved de almindelige domstole, i det fagretlige system og ved EU-Domstolen. Vi rådgiver løbende om alle former for ansættelsesretlige spørgsmål og i sager om kollektiv arbejdsret. Dette vil afspejle sig i undervisningen, hvor der vil blive lagt vægt på en praktisk orienteret undervisning, som er rettet mod de udfordringer og problemstillinger, de faglige sekretærer møder i dagligdagen, når medlemmerne henvender sig.

Med venlig hilsen

SJ Law