Faglig sparring, uden at det handler om sager

Seneste nyt

12.07.2019

Hvornår er arbejdstagere beskyttet mod viktimiseringsforanstaltninger fra arbejdsgiver?

EU-Domstolen har med sin afgørelse af den 20. juni 2019 fået anledning til at... Læs mere

21.03.2019

Er arbejdsgivers dobbeltsanktionering af ansatte, der har deltaget i en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, misbrug af ledelsesretten?

Arbejdsretten tog stilling til spørgsmålet ved dom af 8. marts 2019. Læs mere