Faglig sparring, uden at det handler om sager

Seneste nyt

14.12.2018

Kunne tjenesteperioder før implementeringen af deltidsdirektivet i national ret medtages ved beregningen af en deltidsansat medarbejders evt. yderligere pensionskrav på baggrund af en påstand om forskelsbehandling?

Dette spørgsmål blev behandlet af EU-Domstolen i en præjudiciel afgørelse af... Læs mere

28.11.2018

Vestre Landsrets dom om Kærkommen ApS

Som et alternativ til det offentliges eget tilbud skal kommunerne efter... Læs mere