Hos SJ Law får klienten høj faglig kompetence

Likvidationer

SJ Law gennemfører ved siden af de mange konkursboer også et betydelig antal likvidationer, hvilket betyder, at vi på baggrund af vores erfaring kan sikre en hurtig og effektiv afvikling af selskabet.

Likvidering af et selskab kan i dag enten ske ved frivilligt at påbegynde selskabets opløsning eller, opløsningen kan komme i stand ved, at Erhvervsstyrelsen anmoder Skifteretten om at udnævne en likvidator, der tvangsmæssigt skal opløse selskabet.

Opløsning af selskaber er reguleret i selskabslovens kapitel 14.

Vi kan hjælpe med begge dele.

Frivillig opløsning af et selskab kan ske enten ved indlevering af en erklæring til Erhvervsstyrelsen eller ved selskabets beslutning om at træde i likvidation og vælge en likvidator. En frivillig opløsning/likvidation forudsætter, at selskabet er solvent og således kan betale samtlige sine kreditorer og i tilfælde af likvidation også omkostningerne til likvidationen.

En tvangsopløsning kan sluttes som en solvent likvidation med udlodning af overskydende kapital til anpartshaver, såfremt selskabets aktiver er tilstrækkelige til at sikre fuld betaling af samtlige selskabets kreditorer samt omkostningerne til likvidationen. Såfremt selskabets midler ikke er tilstrækkelige til at sikre fuld betaling til kreditorerne og samtidig dække omkostningerne til likvidationen, skal likvidator indlevere en begæring om rekonstruktion eller konkurs.