Viden skal deles

Dom om injurierende udtalelser fremsat via e-mail

Det nu er blevet bekræftet, at der kan idømmes straf for overtrædelse af injurielovgivningen, når de krænkende udtalelser er afsendt via e-mail til en personlig e-mailadresse, uden at e-mailen af afsenderen har været videresendt eller videregivet til andre.

Dette er fastslået i dom afsagt den 2. juli 2002 ved byretten i Århus, hvor Schebye Jacobsen repræsenterede den ansatte.Omstændighederne i sagen var nærmere, at en ansat igennem noget tid havde modtaget forskellige henvendelser fra en af samarbejdspartnerne til det selskab, hvor hun var ansat. Henvendelserne kulminerede i en e-mail, som blev fremsendt til den ansatte på hendes private e-mailadresse. Den pågældende e-mail udtalte ikke direkte, at indholdet af udtalelserne var rettet imod den ansatte. Efter en samlet vurdering af e-mailens indhold sammenholdt med de forudgående omstændigheder fandt retten det åbenbart, at beskrivelsen i e-mailen var rettet imod den ansatte, og at afsenderen måtte være klar over dette.

Den pågældende e-mail havde bl.a. følgende indhold:”Emne: ErindringerHej xVi er et par stykker der planlægger at skrive en roman – (ja vi er faktisk allerede temmelig lagt fremme) – om et … x-selskab i en større provinsby. I den forbindelse ville vi meget gerne – og venligst – anmode dig om lidt bidrag i form af gode små historier, oplevelser osv. ….Du kan naturligvis også afvente og så eventuelt overveje et sagsanlæg mod forfatterne, når bogen udkommer …., hvis du på et eller flere områder skulle mene at kunne identificere dig med en i bogen eksisterende aldeles ubehagelig, evigt intrigerende og uspekuleret destruktiv femme fatale …. en rigtig møgkælling ! … ”

Endvidere var der i e-mailen også andre ord og vendinger, som den ansatte følte sig krænket over. Det drejede sig eksempelvis om ordet ”lokumsfigur” samt, at personen, der omtales i ”bogen”, til sidst må opgive sit forehavende om at smadre kontoret indefra ved konstant at så splid, ballade og fremprovokere uoverensstemmelser m.v.

På baggrund af e-mailen lagde retten til grund, at denne indeholdt en krænkelse af den ansattes ære ved de fornærmelige ord, der var anvendt i e-mailen. Afsenderen af e-mailen blev idømt en straf på 5 dagbøder á kr. 300,00 efter straffelovens § 267, stk. 1 med en forvandlingsstraf på fængsel i 5 dage. Endvidere modtog den ansatte kr. 5.000,00 i tort for den unødige krænkelse efter erstatningsansvarslovens § 26. Herudover blev injuanten idømt kr. 8.000,00 i sagsomkostninger.Hvis du ønsker at vide mere om sagen, er du velkommen til at kontakte advokat Martin Gräs Lind.