Viden skal deles

Bortvisning for overtrædelse af retningslinjer for brug af internet var berettiget

I Vestre Landsrets dom af 28. april 2003 blev bortvisningen af en funktionær, der havde overtrådt virksomhedens retningslinjer for brug af internet og andre interne regler for brug af "dial-in" til virksomhedens netværk, anset for berettiget. Funktionæren var ansat som systemadministrator og havde af sin arbejdsgiver fået en bærbar computer udleveret. Samtidig havde funktionæren fået tilladelse til opkobling til virksomheden fra denne, herunder mulighed for at få forbindelse til internettet. Af virksomhedens interne retningslinjer fremgik, at det ikke var tilladt medarbejderne at lade computeren huske kodeordet, ligesom internetadgangen ikke var til privat brug.

Funktionæren havde givet sin ægtefælle sit kodeord og havde indkodet dette i sin private computer således, at der uden videre fra denne kunne opnås adgang til internettet gennem virksomhedens IT-system. Dette blev opdaget af arbejdsgiveren, idet virksomheden undrede sig over, at der skete opkald fra en adresse, man ikke kendte og på et tidspunkt, hvor funktionæren var på kundebesøg et andet sted i landet. Foreholdt dette under en samtale om problemet, oplyste funktionæren, at opkaldene måtte være foretaget af hans ægtefælle, som han var flyttet fra, og som boede på en anden adresse, hvorfra han i øvrigt havde været opkoblet under et besøg. Vestre Landsret omgjorde byrettens afgørelse om, at bortvisningen havde været uberettiget.

Som begrundelse for resultatet henviste Landsretten til, at funktionæren i kraft af sin stilling som systemmedarbejder havde været bekendt med, at han overtrådte forskrifterne ved at give sin daværende hustru sit kodeord og ved den skete indkodning. Endvidere fandt Landsretten det ikke godtgjort, at privat brug af internetadgangen var udbredt blandt virksomhedens medarbejderne. Endelig fremhæves det i afgørelsen, at funktionæren havde en betroet stilling, hvorfor han ved sin handlemåde havde tilsidesat sine pligter i så alvorlig grad, at virksomheden var berettiget til at bortvise ham, da forholdet blev opdaget.Afgørelsen synes at være meget hård i sin bedømmelse af, om der forelå den krævede grove misligholdelse for at bortvisning kunne ske uden forudgående advarsel. Det kan næppe tænkes, at dommen ville have fået samme udfald såfremt, der havde været tale om en mere underordnet medarbejder.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte advokat og phd-kandidatstipendiat inden for persondataret Martin Gräs Lind eller advokat Tine Vuust.