Viden skal deles

Kommunalreformens gennemførelse i forhold til tjenestemænd

Som et spin-off af forberedelsen af vores håndtering af de retstvister, som kommunalreformen kan forventes at ville afføde, udsender vi med dette nyhedsbrev en summarisk redegørelse om et forfatningsretligt spørgsmål, som det den 24. februar 2005 fremsatte Forslag til lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen giver anledning til at rejse.Det drejer sig om tjenestemænds forflyttelsespligt i forbindelse med kommunalreformens gennemførelse.Som det fremgår af redegørelsen, er det i bedste fald tvivlsomt, om lovforslaget på dette punkt kan gennemføres uden at komme i strid med grundloven. 

 

Det vil derimod kunne ske, hvis man i dette tilfælde - som i andre tidligere forekomne tilfælde - ved lovforslagets gennemførelse vælger at lovfæste en anden model, som giver tjenestemænd adgang til selv at vælge, om de geografisk vil lade sig forflytte til en stilling uden for deres hidtidige ansættelsesområde.De organisationer eller andre, der måtte ønske at gøre det, er frit stillede med hensyn til benyttelse af redegørelsen,  som frit kan udskrives via den til denne nyhedsmail vedhæftede fil. 

 

 

Eventuelle spørgsmål eller henvendelser i øvrigt om redegørelsen kan rettes til advokat Bent Unmack Larsen eller advokat Karen-Margrethe Schebye.

 (klik ikon for at downloade)