Viden skal deles

Rekonstruktion

Ikrafttrædelsen af de nye regler i konkursloven om rekonstruktion er udsat.

 

 

Reglerne om rekonstruktion, der skal erstatte konkurslovens bestemmelser om betalingsstandsning og tvangsakkord, skulle have været sat i kraft den 1. marts 2011, men på grund af tekniske problemer er ikrafttrædelsen udsat.

 

 

De nye regler vil indebære en lang række ændringer. En kreditor vil få mulighed for at begære rekonstruktion, hvor det i dag kun er skyldneren, der kan anmelde betalingsstandsning. Rekonstruktionen skal tage stilling til. om løbende aftaler herunder ansættelsesforhold skal videreføres. Dette vil ske efter regler, der minder om dem, der kendes fra et konkursbos indtræden i en løbende aftale. Som noget helt særligt får rekonstruktionen mulighed for at videreføre en aftale, selvom denne er ophævet på grund af misligholdelse inden rekonstruktionen, og rekonstruktionen vil altid kunne opsige en løbende aftale med et varsel på 1 måned.  

 

 

SJ LAW kan tilbyde en gennemgang af de nye regler som intern undervisning.