Viden skal deles

Kreditors ret til et kompensationsbeløb ved opkrævning af tilgodehavende hos erhvervsdrivende skyldnere

En ændring i renteloven giver nu kreditorer ret til at opkræve et kompensationsbeløb på kr. 310 i tillæg til rykkergebyrer, inkassogebyr og udenretlige inddrivelsesomkostninger, såfremt skyldner er erhvervsdrivende.

Renteloven har ændret navn i anledning af implementeringen af EU direktiv nr. 2011/7/EU om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner.

”Lov om renter ved forsinket betaling m.v.” hedder nu ”Lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling”.

Med ændringen af navnet er der som en tilføjelse til retten til at opkræve udenretlige inddrivelsesomkostninger i Rentelovens § 9 a, stk. 1, nu også ret til opkrævning af et fast kompensationsbeløb til dækning af inddrivelsesomkostninger. Tilføjelsen findes i § 9 a, stk. 3.

En forudsætning for opkrævning af et kompensationsbeløb er, at skyldner er erhvervsdrivende og ikke en privatperson. Retten til kompensationsbeløbet kan ikke udelukkes ved aftale, handelsbrug eller anden sædvane.

Størrelsen af kompensationsbeløbet fastsættes, jf. § 9 a, stk. 4, af justitsministeren. Fastsættelsen er sket ved bekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 2013, hvormed den eksisterende bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger har fået tilføjet et stk. 2 i § 2, som lyder:

”Ved forsinket betaling har fordringshaver ret til uden fremsendelse af rykkerskrivelse at kræve et fast kompensationsbeløb på kr. 310 til dækning af inddrivelsesomkostninger, uden at det påvirker fordringshavers eventuelle øvrige betalingskrav efter stk. 1 og 4.”

Der er således nu hjemmel i renteloven til at opkræve et fast beløb på kr. 310 udover rykkergebyrer, inkassogebyr og udenretlige inddrivelsesomkostninger såfremt skyldner er erhvervsdrivende.

Kompensationsbeløb kan alene opkræves ved krav opstået efter den 31. januar 2013.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte advokat Anette Schönemann-Paul på ans@sjlaw.dk