Viden skal deles

Justitsministeren varsler undersøgelse af Tibetsagen

Netop som Bo Smith-udvalgets rapport om Embedsmanden i det moderne folkestyre granskes og nærlæses, og Moderniseringsstyrelsens Kodex for embedsmænd i centraladministrationen er blevet udgivet, nedsætter Justitsministeren en undersøgelseskommission vedr. Tibetsagen, fordi samspillet mellem det politiske niveau og embedsværket i en konkret sag ønskes belyst nærmere.

Justitsministeriets pressemeddelelse om nedsættelse af kommissionen kan ses her.

I det videre arbejde med udformningen af kommissoriet har Justitsministeriet forhåbentlig øje for Bo Smith-udvalgets bemærkninger i rapporten side 53, hvor det siges:

”Samlet vurderer udvalget, at den nuværende anvendelse af de eksisterende undersøgelsesformer og de efterfølgende reaktioner ikke altid på tilfredsstillende måde imødekommer Folketingets og offentlighedens interesse i at få afdækket alle relevante aspekter af sagerne eller giver de involverede embedsmænd en oplevelse af den retssikkerhed, som de formelle regler skulle sikre dem (vores fremhævning)”

og videre side 55, hvor følgende er anført:

”Det er imidlertid også i det samlede folkestyre og offentlighedens interesse, at undersøgelse af mulige kritiske forhold, der involverer embedsværket, sker på en hensigtsmæssig måde, der er proportional i forhold til den enkelte embedsmand (vores fremhævning), og som ikke ”fryser systemet” og giver afledte skadelige konsekvenser for embedsværkets selvrespekt og muligheden for at fastholde og udvikle en offentlig forvaltning befolket af dygtige og engagerede medarbejdere.” 

Der er som bekendt endnu ikke taget konkrete initiativer til udmøntning af Bo Smith-udvalgets anbefalinger og de initiativer, der evt. bliver taget, vil næppe få betydning for processen i undersøgelseskommissionen vedr. Tibetsagen. 

Retssikkerheden for de embedsmænd, der indkaldes til at afgive forklaring i denne undersøgelseskommission, må derfor skabes indenfor de eksisterende rammer. Embedsværket skal derfor være opmærksom på at fastholde og styrke det nuværende niveau for deres retssikkerhed ved at anvende systemets formelle regler. En embedsmand, der indkaldes til at afgive forklaring, har således muligvis krav på få beskikket en bisidder, og det er SJ Laws erfaring fra vores deltagelse i tidligere kommissioner, at denne ret bør benyttes uden skelen til, hvordan man i øvrigt tror, at anvendelse af bisidder vil blive opfattet af omverdenen. 

Hvis du gerne vil læse mere om undersøgelseskommissioner og retten til bisidder kan du klikke på dette link samt dette link vedrørende Irak- og Afghanistankommissionen.

Hvis du har spørgsmål om bisiddere er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Karen-Margrethe Schebye på kms@sjlaw.dk.