Viden skal deles

Nyheder

Ny sag kan få betydning for den danske model

11/01 2019

ITD Arbejdsgiver har meddelt i pressen, at de vil indstævne Staten med henblik på at opnå organisationsfrihed for arbejdsgivere.  Læs mere »

Ny interessant præjudiciel dom fra EU-Domstolen vedrørende medarbejders krav på ferie og feriegodtgørelse

20/12 2018

Den 6. november 2018 afsagde EU-Domstolen en præjudiciel dom vedrørende arbejdstagers rettigheder i forhold til ferieafholdelse og feriegodtgørelse i henhold til artikel 31, stk. 2, i chartret om grundlæggende rettigheder (chartret) og artikel 7 i direktiv... Læs mere »