Viden skal deles

Nyheder

Konkursregulering af feriefridage

01/03 2018

Højesterets har ved dom af 2. februar 2018 fastslået, at LG kan anse feriefridage for afviklet i en arbejdsfri opsigelsesperiode, selvom overenskomsten ikke gav mulighed herfor. Læs mere »

Har skyldner ret til indsigt i kurators korrespondance? – Vestre Landsrets dom af 1. februar 2018

01/03 2018

Sagen drejede sig om en advokat, der blev taget under konkursbehandling. Konkursboet blev sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke var midler til boets behandling. Læs mere »

SJ Law flytter til Frederiksgade

14/11 2017

Den 20. november 2017 åbner SJ Law i nye, større lokaler i Frederiksgade 21, 4. sal, 1265 København K. Kontoret ligger mellem Marmorkirken og Amalienborg tæt på både Østre Landsret og Sø- og Handelsretten. I øjeblikket er lokalerne under istandsættelse, som... Læs mere »