Viden skal deles

Nyheder

Den gamle aftalelovs § 38 sammenholdt med § 11, stk. 3, i lov om ansættelsesklausuler

03/09 2018

Den 1. januar 2016 trådte den nye lov om ansættelsesklausuler i kraft, og loven har virket i et par år.  Læs mere »

Aftaler om fratrædelsesgodtgørelse ved virksomhedsoverdragelse

31/08 2018

En ældre voldgiftskendelse vedrørende udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a efter en virksomhedsoverdragelse påkalder sig igen opmærksomhed, fordi der til stadighed indgås aftaler om ændringer i ansættelsesforhold, hvor der ikke... Læs mere »

Kan man modregne sit tab på sygedagpengerefusion i medarbejderens løn?

27/08 2018

Den 6. juni 2018 slog Østre Landsret fast, at en arbejdsgiver ikke har adgang til at modregne sit tab på sygedagpengerefusion i sin ansattes lønudbetalinger.  Læs mere »