Viden skal deles

Nyheder

Offentligt ansattes udtalelser på Facebook

24/01 2017

Offentligt ansatte har en vidtgående ytringsfrihed, som ledelsen ikke kan begrænse. Denne fundamentale rettighed har Folketingets Ombudsbudsmand ultimo 2016/primo 2017 haft flere lejligheder til at udtale sig om. SJ Law vil med ugens nyhedsbrev fremhæve to... Læs mere »

Statens erstatningsansvar ved mangelfuld implementering af EU-direktiv

19/01 2017

Højesteret har i dag afsagt dom i sagen vedrørende Beskæftigelsesministeriets potentielle erstatningsansvar for mangelfuld implementering af EU’s arbejdstidsdirektiv. Læs mere »

Grundkursus for faglige sekretærer

10/01 2017

Advokatfirmet SJ Law tilbyder på ny de faglige organisationer og deres medarbejdere muligheden for at deltage i et kursusforløb i grundlæggende arbejds- og ansættelsesret. Kurset retter sig mod organisationernes faglige sekretærer og andre sagsbehandlere i... Læs mere »