Viden skal deles

Nyheder

Har skyldner ret til indsigt i kurators korrespondance? – Vestre Landsrets dom af 1. februar 2018

01/03 2018

Sagen drejede sig om en advokat, der blev taget under konkursbehandling. Konkursboet blev sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke var midler til boets behandling. Læs mere »

SJ Law flytter til Frederiksgade

14/11 2017

Den 20. november 2017 åbner SJ Law i nye, større lokaler i Frederiksgade 21, 4. sal, 1265 København K. Kontoret ligger mellem Marmorkirken og Amalienborg tæt på både Østre Landsret og Sø- og Handelsretten. I øjeblikket er lokalerne under istandsættelse, som... Læs mere »

Højesteret: Erhverver af virksomhed fra konkursbo skal betale godtgørelse og opsigelsesløn til fratrådt medarbejder

06/11 2017

Som udgangspunkt overtager erhververen af en virksomhed kun forpligtelser for medarbejdere i bestående ansættelsesforhold. Forud for en virksomhedsoverdragelse vil overdrager derfor typisk opsige og fritstille medarbejdere, som erhververen ikke ønsker at... Læs mere »