Viden skal deles

Nyheder

Er Uber-chauffører lønmodtagere?

01/11 2016

I løbet af weekenden har der i dagspressen været skrevet om en afgørelse fra England vedrørende Uber-chaufførernes stilling som lønmodtagere i forhold til Uber. SJ Law har fået adgang til hele afgørelsen fra Employment Tribunal. Afgørelsen kan hentes... Læs mere »

Arbejdsgiver frifundet for overtrædelse af ligebehandlingslovens forbud om forskelsbehandling af gravide

31/10 2016

Højesteret har den 25. oktober 2016 taget stilling til en ny vinkel på spørgsmålet om berettigelsen af en afskedigelse af en gravid kvinde. I sagen fastslog Højesteret, at det ansættelsesretlige princip om, at rimeligheden af en afskedigelse skal vurderes ud... Læs mere »

Vær stadig forsigtig med de sociale medier i arbejdsrelaterede forhold, og vær opmærksom på ikke at misbruge de EU-retlige regler vedrørende forbud mod forskelsbehandling

18/10 2016

SJ Law gennemgår i ugens nyhedsbrev tre forskellige sager, som alle illustrerer vigtigheden af, at både arbejdsgivere og arbejdstagere er varsomme ved brug af sociale medier til arbejdsrelaterede anliggender. Læs mere »