Viden skal deles

Nyheder

Det italienske firma Solesi har fået medhold i, at den af Arbejdsretten pålagte bod på 14 millioner kroner ikke kan inddrives i Italien

01/02 2019

SJ Law har i august 2018 udgivet et nyhedsbrev om det italiensk firma Solesi, som var gået til de italienske domstole med henblik på at få en dom fra Arbejdsretten underkendt. I henhold til dommen skulle Solesi betale en bod på 14 millioner kr. Læs mere »

Ny sag kan få betydning for den danske model

11/01 2019

ITD Arbejdsgiver har meddelt i pressen, at de vil indstævne Staten med henblik på at opnå organisationsfrihed for arbejdsgivere.  Læs mere »

Ny interessant præjudiciel dom fra EU-Domstolen vedrørende medarbejders krav på ferie og feriegodtgørelse

20/12 2018

Den 6. november 2018 afsagde EU-Domstolen en præjudiciel dom vedrørende arbejdstagers rettigheder i forhold til ferieafholdelse og feriegodtgørelse i henhold til artikel 31, stk. 2, i chartret om grundlæggende rettigheder (chartret) og artikel 7 i direktiv... Læs mere »