Viden skal deles

Nyheder

Er fedme et handicap?

04/04 2016

Den 31. marts 2016 blev der afsagt dom i Retten i Kolding i Kaltoft-sagen. Sagen omhandlede, hvorvidt Billund Kommune uberettiget havde opsagt en svært overvægtig dagplejer. Læs mere »

Nyt fra EU

22/03 2016

SJ Law præsenterer i ugens nyhedsbrev to præjudicielle forelæggelser. Forelæggelserne er sag C-395/15 og C-341/15. Begge forelæggelser rejser relevante spørgsmål i ansættelsesretlige tvister.  Læs mere »

Statens erstatningsansvar ved mangelfuld implementering af EU-direktiver

15/03 2016

Den 9. februar 2016 afsagde Østre Landsret dom i en sag om, hvorvidt Beskæftigelsesministeriet var erstatningsansvarlig over for en lønmodtager som følge af mangelfuld implementering af EU’s arbejdstidsdirektiv i den danske ferielov. Læs mere »