Viden skal deles

Nyheder

Omplacering af en afskediget medarbejder på barselsorlov

31/03 2015

Københavns Byret har i dom af 20. marts 2015 fastslået, at en virksomhed har pligt til at forsøge at omplacere medarbejdere på barsel i hele medarbejderens opsigelsesperiode, og at denne pligt består selvom omplaceringen forudsætter, at medarbejderen skal... Læs mere »

Gravid elev tilkendt godtgørelse efter ligebehandlingsloven for manglende forlængelse af uddannelsesaftalen

17/03 2015

Højesteret har i dom af 21. januar 2015 fastslået, at en arbejdsgivers manglende forlængelse af en gravid elevs uddannelsesaftale kan være i strid med ligebehandlingslovens forbud mod afskedigelse pga. graviditet.  Læs mere »

Berettiget bortvisning af funktionær der deltog i samlevers bisættelse

10/03 2015

I dom af 25. februar 2015 fastslog Østre Landsret, at det var berettiget at bortvise en funktionær, der trods mødepålæg udeblev fra sit arbejde.  Læs mere »