Viden skal deles

Nyheder

Årets sidste Nyhedsbrev

21/12 2015

Højesteret har i dom af 14. december 2015 fastslået, at Moderniseringsstyrelsen ikke havde udøvet aldersdiskrimination ved afskedigelsen af 2 medarbejdere Moderniseringsstyrelsen havde i juni 2011 afskediget 5 medarbejdere som følge af reducerede... Læs mere »

Nyt fra EU

14/12 2015

Der forelægges løbende præjudicielle spørgsmål fra andre medlemsstater for Den Europæiske Unions Domstol. Hvis en national domstol er i tvivl om fortolkningen eller gyldigheden af en EU-retsakt, kan den spørge Domstolen til råds. På den måde sikrer vi, at... Læs mere »

Virksomhed ikke bekendt med lønmodtagers graviditet og afskedigelse pga. samarbejdsvanskeligheder var sagligt begrundet

09/12 2015

Østre Landsret har i dom af 15. oktober 2015 fastslået, at afskedigelse af en gravid lønmodtager ikke var i strid med ligebehandlingsloven som følge af, at virksomheden ikke var bekendt med lønmodtagerens graviditet. Læs mere »