Viden skal deles

Nyheder

Ombudsmanden fandt, at Region Hovedstadens henvendelse til en regionsansat læge var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed

02/10 2015

Folketingets Ombudsmand har i en nylig udtalelse kritiseret Region Hovedstaden for at have indkaldt en læge til en tjenstlig samtale, som følge af at en ansat læge i forbindelse med indførelsen af akuttelefonordningen havde oprettet en debathjemmeside ved... Læs mere »

Dom vedrørende virksomhedsoverdragelsesloven

24/09 2015

Vestre Landsret slog den 20. april 2015 fast, at to medarbejderes ansættelse i en ny virksomhed var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Dette medførte, at medarbejdernes ansættelsesvilkår – som de bestod på overdragelsestidspunktet – fortsat var... Læs mere »

Højesteret har afsagt dom om afholdelse af ferie i en fritstillingsperiode

02/09 2015

Højesteret har den 7. august 2015 fastslået, at ferielovens § 16, stk. 1, hvorved en opsagt lønmodtager med et opsigelsesvarsel på mindre end 3 måneder ikke kan pålægges at afholde hovedferie, gyldigt kan fraviges i en ansættelseskontrakt. Læs mere »