Viden skal deles

Nyheder

Afgørelse om 120-dagesreglen

01/12 2014

Vestre Landsret har den 5. november 2014 taget stilling til, om en virksomheds afvisning, af at lade en sygemeldt medarbejder genoptage arbejdet på deltid, har indflydelse på opgørelsen af de 120 sygedage efter funktionærlovens § 5, stk. 2 Læs mere »

Medarbejder fik dobbelt kompensation for den samme afskedigelse

17/11 2014

I afgørelse af 25. juni 2014 tilkendte Ligebehandlingsnævnet en ældre medarbejder en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, selvom vedkommende allerede ved et indgået forlig havde fået 2 måneders løn i godtgørelse for usaglig afskedigelse efter... Læs mere »

Reminder

21/10 2014

Der er fortsat ledige pladser på vores arbejdsretlige kursus den 29. og 30. januar, 26. og 27. februar og 26. og 27. marts 2015. Læs mere »