Viden skal deles

Nyheder

Elev kunne få såvel minimalerstatning i henhold til Funktionærlovens § 3 og kompensationsbeløb herudover ved Tvistighedsnævnet

21/03 2014

Højesterets dom af 6. marts 2014 angik en bedømmelse af, om Tvistighedsnævnet kunne afvise at tilkende elever en kompensation på kr. 30.000, når eleverne samtidigt blev tilkendt minimalerstatning i henhold til Funktionærlovens § 3. Læs mere »

Sagerne om fratrædelsesgodtgørelse, arbejdsmarkedspension og aldersdiskrimination har nu været i Højesteret

07/03 2014

Højesteret har den 17. januar 2014 afsagt dom i sagerne vedrørende fratrådte medarbejderes krav på fratrædelsesgodtgørelse. Højesteret var enig med landsretten i bedømmelsen af hvilke medarbejdere, der var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse. Højesteret... Læs mere »

Til faglige sekretærer og konsulenter

17/02 2014

På vores kursus i arbejds- og ansættelsesret er der stadig enkelte ledige pladser. Husk at tilmeldingsfristen er den 1. marts 2014. Tilmelding kan ske pr. mail på adressen kursus@sjlaw.dk Ønskes der yderligere oplysninger om kurset og dets indhold, kan... Læs mere »