Viden skal deles

Nyheder

Konkurskarantæne – status og erfaringer fra det første år

08/01 2015

SJ Law har i tidligere nyhedsbreve orienteret om ændringer i konkursloven vedrørende indførelse af regler om konkurskarantæne. De tidligere nyhedsbreve, som kan findes på vores hjemmeside under fanen ”nyheder”, er udsendt henholdsvis 17. oktober 2011, 5.... Læs mere »

Busselskabs erhvervelse af busrute efter offentligt udbud ikke virksomhedsoverdragelse

22/12 2014

Vestre Landsret har i dom af 21. oktober 2014 fastslået, at et busselskabs overtagelse af en busrute efter offentligt udbud ikke var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, idet busselskabet ikke overtog væsentlige fysiske aktiver i form af busser Læs mere »

Dom afsagt af Retten i Glostrup den 28. november 2014

02/12 2014

TV2 News har den 1. december 2014 kl. 23.00 og den 2. december 2014 kl. 06.40 haft et indslag om en dom, som er blevet afsagt af Retten i Glostrup den 28. november 2014.  Dommen er af Det Faglige Hus blevet fortolket som et udtryk for, at en virksomhed... Læs mere »