Viden skal deles

Nyheder

Iværksætterselskaber for 1 kr.

17/05 2013

Lov nr. 152, som bl.a. indeholder de nye iværksætterselskaber (IVS’ere), blev vedtaget i Folketinget den 16. maj 2013. Læs mere »

Delvist fravær og 120-dages rglen

17/05 2013

Vestre Landsret har den 15. januar 2013 afsagt dom i en sag, der vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en arbejdsgiver ved opgørelsen af en funktionærs sygedage efter 120-dages reglen i funktionærlovens § 5, stk. 2 kan vælge ikke at medregne funktionærens delvise... Læs mere »

Lønmodtagers tilbagekaldelse af opsigelse

17/05 2013

Højesteret har den 11. april 2013 afsagt dom i en sag, der vedrører spørgsmålet om grænserne for en lønmodtagers mulighed for at tilbagekalde sin egen opsigelse. Læs mere »