Viden skal deles

Nyheder

Dom afsagt af Retten i Glostrup den 28. november 2014

02/12 2014

TV2 News har den 1. december 2014 kl. 23.00 og den 2. december 2014 kl. 06.40 haft et indslag om en dom, som er blevet afsagt af Retten i Glostrup den 28. november 2014.  Dommen er af Det Faglige Hus blevet fortolket som et udtryk for, at en virksomhed... Læs mere »

Afgørelse om 120-dagesreglen

01/12 2014

Vestre Landsret har den 5. november 2014 taget stilling til, om en virksomheds afvisning, af at lade en sygemeldt medarbejder genoptage arbejdet på deltid, har indflydelse på opgørelsen af de 120 sygedage efter funktionærlovens § 5, stk. 2 Læs mere »

Medarbejder fik dobbelt kompensation for den samme afskedigelse

17/11 2014

I afgørelse af 25. juni 2014 tilkendte Ligebehandlingsnævnet en ældre medarbejder en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, selvom vedkommende allerede ved et indgået forlig havde fået 2 måneders løn i godtgørelse for usaglig afskedigelse efter... Læs mere »