Viden skal deles

Nyheder

Procesbevillingsnævnet tillader anke af sag til Højesteret

06/08 2013

Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til anke af Østre Landsrets dom af 26. november 2012. Sagen drejede sig om, hvordan beregning af anciennitet for en lærer skulle ske. Læs mere »

Dato for EU-Domstolens afgørelse i sagen vedrørende tjenestemænds ret til rådighedsløn efter opnåelse af folkepensionsalderen.

11/07 2013

Som bekendt afgav generaladvokat J. Kokott den 7. februar 2013 sin udtalelse i sagen C 546/11 Erik Toftgaard mod Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I det væsentligste foreslår generaladvokaten, at reglen i tjenestemandslovens § 32, hvorefter tjenestemænd,... Læs mere »

Lov om tidsbegrænset ansættelse

03/07 2013

Østre Landsret har den 28. juni 2013 afsagt dom i en sag, hvori DSB blev dømt for overtrædelse af lov om tidsbegrænset ansættelse. Østre Landsret fandt, at medarbejderne havde krav på almindelige ansættelsesvilkår, og at de derfor havde krav på løn i en... Læs mere »