Viden skal deles

Nyheder

Folketinget vedtager lov om konkurskarantæne

25/04 2013

Lov om konkurskarantæne er den 23. april 2013 vedtaget af Folketinget, hvilket medfører forbedrede muligheder for at forhindre konkursrytteri. Læs mere »

Erstatning til lønmodtagere for forkortet varsel under rekonstruktion og konkurs

25/04 2013

Advokat Bo Lauritzens artikel i FM 2013.70 indplacerer lønmodtageres krav på erstatning med forkortet varsel under arbejdsgiverens rekonstruktion og konkurs i konkursordenen. Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Bo... Læs mere »

Mulighed for genoptagelse af handicapsager?

19/04 2013

EU-domstolens dom af 11. april 2013 om handicapbegrebet og de hjælpeforanstaltninger, som en arbejdsgiver skal træffe, har givet os anledning til overvejelser om, der er mulighed for at genoptage sager, der måtte være afgjort på grundlag af den hidtidige –... Læs mere »