Viden skal deles

Nyheder

Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a og aldersdiskrimination

15/01 2014

Fredag den 17. januar 2014 afsiger Højesteret dom i et større sagskompleks vedrørende retten til fratrædelsesgodtgørelse. Indtil Højesteret har afgjort disse sager, kan man læse Sø- og Handelsrettens dom af 14. januar 2014, hvorved en funktionær i en... Læs mere »

Feriefridage kunne konkursreguleres

10/01 2014

Sø- og Handelsrettens dom af 12. november 2013 drejede sig om, hvorvidt et konkursbo var berettiget til at konkursregulere to medarbejderes krav på feriefridage. Læs mere »

Pensionsbidrag dækkes af LG

03/01 2014

Østre Landsrets dom af 19. december 2013 drejede sig om, hvorvidt LG har pligt til at dække pensionsbidrag, når bidragene inden konkursen ved en fejl er udbetalt direkte til lønmodtageren i stedet for til pensionsordningen. Læs mere »