Viden skal deles

Nyheder

U.2013.633 V - Udpegning af kurator/stemmeret ved valg af kurator

17/04 2013

Under behandling af en konkursbegæring i Skifteretten i Hjørring anmodede en kreditor med krav iht. konkurslovens § 95 om udpegning af en bestemt kurator. Skifteretten afviste anmodningen, hvilket Vestre Landsret ved kendelse af 16. november 2012 stadfæstede.... Læs mere »

Kurervirksomhed dømt for at have overtrådt lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

10/04 2013

En timelønsansat chauffør var blevet bortvist, som følge af at han i sine timeopgørelser havde påført for mange timer og dermed havde fået udbetalt for meget løn. Østre Landsret lagde til grund, at medarbejderen rent faktisk havde arbejdet flere timer, end... Læs mere »

Advokatundersøgelse fastslår, at DSB og lobbyvirksomheden Waterfront havde indgået ulovlig aftale

04/04 2013

DR bragte den 13. januar 2013 et tv-indslag, hvoraf det fremgik, at DSB havde betalt Waterfront for at sørge for, at journalisten Lars Abild ikke skrev kritiske artikler om DSB. Herefter iværksatte DSB af egen drift en advokatundersøgelse, som skulle vurdere,... Læs mere »