Viden skal deles

Nyheder

Medfører bortfald af et fælles arbejdsgiveransvar mellem to arbejdsgivere et bortfald af deres individuelle arbejdsgiveransvar?

07/11 2018

Dette spørgsmål er der netop taget stilling til i en voldgiftskendelse af den 5. oktober 2018.  Læs mere »

Udeblivelse fra en sygefraværssamtale kunne ikke berettige afskedigelse

30/10 2018

En ny dom fra Vestre Landsret afsagt den 17. oktober 2018 viser, at det ikke er enhver udeblivelse fra en sygefraværssamtale, der kan danne grundlag for en saglig afsked. Læs mere »

Sagen om bortvisning med tilbagevirkende kraft begrundet i skjult lydoptagelse skal prøves i Højesteret

26/10 2018

Den meget omtalte sag handlede som bekendt om en medarbejder, der mente at have et lønkrav, som arbejdsgiveren ikke ville honorere. Konflikten brød ud i lys lue under et møde og eskalerede i sådan grad, at medarbejderen kastede en pc-mus gennem lokalet og gik... Læs mere »