Viden skal deles

Nyheder

Udeblivelse fra en sygefraværssamtale kunne ikke berettige afskedigelse

30/10 2018

En ny dom fra Vestre Landsret afsagt den 17. oktober 2018 viser, at det ikke er enhver udeblivelse fra en sygefraværssamtale, der kan danne grundlag for en saglig afsked. Læs mere »

Sagen om bortvisning med tilbagevirkende kraft begrundet i skjult lydoptagelse skal prøves i Højesteret

26/10 2018

Den meget omtalte sag handlede som bekendt om en medarbejder, der mente at have et lønkrav, som arbejdsgiveren ikke ville honorere. Konflikten brød ud i lys lue under et møde og eskalerede i sådan grad, at medarbejderen kastede en pc-mus gennem lokalet og gik... Læs mere »

Kunne arbejdsgiveren gøres erstatningsansvarlig for en skade forvoldt på arbejdspladsen af en anden end arbejdsgiveren selv?

19/10 2018

Højesteret har i sin afgørelse af den 14. september 2018 taget stilling til, hvorvidt en arbejdsgiver og en skadevolder skulle hæfte for en fysisk skade, som var påført en af arbejdsgiverens ansatte. Læs mere »