Viden skal deles

Nyheder

Ændring af LG-loven

04/10 2018

I regeringens lovprogram indgår en ændring af LG-loven, som vil give fonden mulighed for at lægge ud for lønmodtagerkrav, i de tilfælde hvor der forud for en konkurs kan have fundet en virksomhedsoverdragelse sted til en offentlig erhverver, og hvor... Læs mere »

Mere om vilkår for tidsbegrænset ansattes sammenlignelighed med fastansatte

27/09 2018

Østre Landsret har den 12. september 2018 truffet afgørelse i en sag om, hvorvidt fire tidsbegrænsede medarbejdere var udsat for forskelsbehandling, i kraft af at de ikke var ansat under samme vilkår som en fuldtidsansat. Højesteret tog som bekendt også... Læs mere »

Overførsel af en tjenesteydelseskontrakt fra et selskab til et andet var en virksomhedsoverdragelse i EU-rettens forstand

21/09 2018

EU-Domstolen har den 7. august 2018 afsagt en præjudiciel dom til klarlæggelse af, hvorvidt overdragelsen af en tjenesteydelseskontrakt fra et selskab til et andet var omfattet af anvendelsesområdet i Virksomhedsoverdragelsesdirektivet - direktiv 2001/23.  Læs mere »