Viden skal deles

Nyheder

Overførsel af en tjenesteydelseskontrakt fra et selskab til et andet var en virksomhedsoverdragelse i EU-rettens forstand

21/09 2018

EU-Domstolen har den 7. august 2018 afsagt en præjudiciel dom til klarlæggelse af, hvorvidt overdragelsen af en tjenesteydelseskontrakt fra et selskab til et andet var omfattet af anvendelsesområdet i Virksomhedsoverdragelsesdirektivet - direktiv 2001/23.  Læs mere »

IVS’er er bedre end alternativet

19/09 2018

Regeringen er ved at samle flertal for en afskaffelse af IVS som selskabsform. Det skal ikke længere være muligt at stifte et selskab for 1 kr. Iværksættere må i stedet anvende anpartsselskaber, hvor tanken er at nedsætte kravet til selskabskapital fra kr.... Læs mere »

Den nye sygedagpengelov

14/09 2018

Den 3. juli 2018 sendte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering et udkast til et lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik med en høringsfrist den 20. august 2018 med henblik på at begrænse arbejdsgiverens adgang til... Læs mere »