Viden skal deles

Nyheder

Kan en SMS i arbejdstiden berettige til en afskedigelse?

13/03 2018

Retten i Lyngby afsagde den 31. januar 2018 dom i en sag om afskedigelsen af en medarbejder med 15 års anciennitet. Afskedigelsen var begrundet i, at medarbejderen sendte en SMS i arbejdstiden, hvilket var i strid med firmaets telefonpolitik. Retten fandt, at... Læs mere »

Selvinkriminering i konkurskarantænesager

13/03 2018

Som udgangspunkt skal konkursboets kurator dokumentere, at der er grundlag for at ikende konkurskarantæne. Hvis karantænekandidaten ikke besvarer spørgsmål, eller hvis svarene er uklare eller ufuldstændige, kan skifteretten tillægge det processuel... Læs mere »

Konkursregulering af feriefridage

01/03 2018

Højesterets har ved dom af 2. februar 2018 fastslået, at LG kan anse feriefridage for afviklet i en arbejdsfri opsigelsesperiode, selvom overenskomsten ikke gav mulighed herfor. Læs mere »