Viden skal deles

Nyheder

Kunne arbejdsgiveren gøres erstatningsansvarlig for en skade forvoldt på arbejdspladsen af en anden end arbejdsgiveren selv?

19/10 2018

Højesteret har i sin afgørelse af den 14. september 2018 taget stilling til, hvorvidt en arbejdsgiver og en skadevolder skulle hæfte for en fysisk skade, som var påført en af arbejdsgiverens ansatte. Læs mere »

Ved kendelse af 22. august 2018 frifandt Højesteret to tidligere direktører for konkurskarantæne trods ulovligt ledelseslån samt en kreditormasse på kr. ca. 6,4 mio.

11/10 2018

Ved kendelse af 22. august 2018 frifandt Højesteret to tidligere direktører for konkurskarantæne trods ulovligt ledelseslån samt en kreditormasse på kr. ca. 6,4 mio. Læs mere »

Ændring af LG-loven

04/10 2018

I regeringens lovprogram indgår en ændring af LG-loven, som vil give fonden mulighed for at lægge ud for lønmodtagerkrav, i de tilfælde hvor der forud for en konkurs kan have fundet en virksomhedsoverdragelse sted til en offentlig erhverver, og hvor... Læs mere »