Viden skal deles

Nyheder

Ved kendelse af 22. august 2018 frifandt Højesteret to tidligere direktører for konkurskarantæne trods ulovligt ledelseslån samt en kreditormasse på kr. ca. 6,4 mio.

11/10 2018

Ved kendelse af 22. august 2018 frifandt Højesteret to tidligere direktører for konkurskarantæne trods ulovligt ledelseslån samt en kreditormasse på kr. ca. 6,4 mio. Læs mere »

Ændring af LG-loven

04/10 2018

I regeringens lovprogram indgår en ændring af LG-loven, som vil give fonden mulighed for at lægge ud for lønmodtagerkrav, i de tilfælde hvor der forud for en konkurs kan have fundet en virksomhedsoverdragelse sted til en offentlig erhverver, og hvor... Læs mere »

Mere om vilkår for tidsbegrænset ansattes sammenlignelighed med fastansatte

27/09 2018

Østre Landsret har den 12. september 2018 truffet afgørelse i en sag om, hvorvidt fire tidsbegrænsede medarbejdere var udsat for forskelsbehandling, i kraft af at de ikke var ansat under samme vilkår som en fuldtidsansat. Højesteret tog som bekendt også... Læs mere »