Viden skal deles

Nyheder

Aftaler om fratrædelsesgodtgørelse ved virksomhedsoverdragelse

31/08 2018

En ældre voldgiftskendelse vedrørende udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a efter en virksomhedsoverdragelse påkalder sig igen opmærksomhed, fordi der til stadighed indgås aftaler om ændringer i ansættelsesforhold, hvor der ikke... Læs mere »

Kan man modregne sit tab på sygedagpengerefusion i medarbejderens løn?

27/08 2018

Den 6. juni 2018 slog Østre Landsret fast, at en arbejdsgiver ikke har adgang til at modregne sit tab på sygedagpengerefusion i sin ansattes lønudbetalinger.  Læs mere »

Kan et udenlandsk firma gå til en udenlandsk domstol med henblik på at få en dansk dom fra Arbejdsretten underkendt?

24/08 2018

Arbejdsretten traf den 8. december 2017 en afgørelse om lovligheden af en bestemmelse i en tiltrædelsesoverenskomst mellem en italiensk virksomhed og 3F. Arbejdsretten skulle også vurdere, om virksomheden betalte sine udstationerede medarbejdere i... Læs mere »