Viden skal deles

Nyheder

IVS’er er bedre end alternativet

19/09 2018

Regeringen er ved at samle flertal for en afskaffelse af IVS som selskabsform. Det skal ikke længere være muligt at stifte et selskab for 1 kr. Iværksættere må i stedet anvende anpartsselskaber, hvor tanken er at nedsætte kravet til selskabskapital fra kr.... Læs mere »

Den nye sygedagpengelov

14/09 2018

Den 3. juli 2018 sendte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering et udkast til et lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik med en høringsfrist den 20. august 2018 med henblik på at begrænse arbejdsgiverens adgang til... Læs mere »

Den gamle aftalelovs § 38 sammenholdt med § 11, stk. 3, i lov om ansættelsesklausuler

03/09 2018

Den 1. januar 2016 trådte den nye lov om ansættelsesklausuler i kraft, og loven har virket i et par år.  Læs mere »