Viden skal deles

Nyheder

Mere om vilkår for tidsbegrænset ansattes sammenlignelighed med fastansatte

27/09 2018

Østre Landsret har den 12. september 2018 truffet afgørelse i en sag om, hvorvidt fire tidsbegrænsede medarbejdere var udsat for forskelsbehandling, i kraft af at de ikke var ansat under samme vilkår som en fuldtidsansat. Højesteret tog som bekendt også... Læs mere »

Overførsel af en tjenesteydelseskontrakt fra et selskab til et andet var en virksomhedsoverdragelse i EU-rettens forstand

21/09 2018

EU-Domstolen har den 7. august 2018 afsagt en præjudiciel dom til klarlæggelse af, hvorvidt overdragelsen af en tjenesteydelseskontrakt fra et selskab til et andet var omfattet af anvendelsesområdet i Virksomhedsoverdragelsesdirektivet - direktiv 2001/23.  Læs mere »

IVS’er er bedre end alternativet

19/09 2018

Regeringen er ved at samle flertal for en afskaffelse af IVS som selskabsform. Det skal ikke længere være muligt at stifte et selskab for 1 kr. Iværksættere må i stedet anvende anpartsselskaber, hvor tanken er at nedsætte kravet til selskabskapital fra kr.... Læs mere »