Viden skal deles

Nyheder

Dagens afgørelser fra EU Domstolen om fortolkning af beskæftigelsesdirektivet (Forskelsbehandlingsloven)

14/03 2017

EU Domstolen har i dag afsagt to domme – C-157/15 og C-188/15 vedr. grænserne for arbejdsgiveres mulighed for at afskedige kvinder, der under ansættelsen fastholder retten til at bære tørklæde med henvisning til deres religion. Den ene af de to sager... Læs mere »

Forskerskatteordningen ændret pr. 1. januar 2017

28/02 2017

Skatteministerens ændringsforslag vedrørende forskerskatteordningen er trådt i kraft med virkning pr. 1. januar 2017. Lempelsen muliggør, at flere medarbejdere under iagttagelse af visse betingelser, får mulighed for at anvende forskerskatteordningen.  Læs mere »

DR-medarbejdere beholder retten til betalt frokostpause

21/02 2017

Den længe ventede sag fra voldgiftsretten om DR-medarbejderenes ret til betalt frokostpause er afgjort. Sagen blev rejst efter DR’s ledelses varsling i oktober 2015 af bortfald af medarbejderenes lønnede frokostpause med virkning pr. 31. maj 2017. De... Læs mere »