Viden skal deles

Nyheder

Personalegoder i form af en firmatur og levering af aviser på direktørernes adresser var skattepligtige

20/08 2018

Den 14. juni 2018 traf Landsskatteretten kendelse om, at en firmatur var et skattepligtigt gode, og det var derfor berettiget, at deltagerne fik en skatteregning. Retten kom ligeledes frem til, at de aviser, som blev leveret til direktørernes private... Læs mere »

Kan jeg selv vælge advokat, hvis min sag skal videreføres fra Ligebehandlingsnævnet til de civile domstole?

16/08 2018

Ligebehandlingsnævnets og byrettens afgørelse En medarbejder blev afskediget på grund af fravær, som var begrundet i hendes barselsorlov. Ligebehandlingsnævnet fandt den 8. februar 2017, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven. Tilsvarende blev... Læs mere »

Nyt fra EU

13/08 2018

Når de nationale domstole er i tvivl om betydningen eller fortolkningen af en EU-retsakt, er der mulighed for og i visse situationer pligt til at forelægge et præjudicielt spørgsmål om denne retsakt for EU-Domstolen, jf. TEUF artikel 267. Dette system sikrer,... Læs mere »