Viden skal deles

Nyheder

Kan man modregne sit tab på sygedagpengerefusion i medarbejderens løn?

27/08 2018

Den 6. juni 2018 slog Østre Landsret fast, at en arbejdsgiver ikke har adgang til at modregne sit tab på sygedagpengerefusion i sin ansattes lønudbetalinger.  Læs mere »

Kan et udenlandsk firma gå til en udenlandsk domstol med henblik på at få en dansk dom fra Arbejdsretten underkendt?

24/08 2018

Arbejdsretten traf den 8. december 2017 en afgørelse om lovligheden af en bestemmelse i en tiltrædelsesoverenskomst mellem en italiensk virksomhed og 3F. Arbejdsretten skulle også vurdere, om virksomheden betalte sine udstationerede medarbejdere i... Læs mere »

Personalegoder i form af en firmatur og levering af aviser på direktørernes adresser var skattepligtige

20/08 2018

Den 14. juni 2018 traf Landsskatteretten kendelse om, at en firmatur var et skattepligtigt gode, og det var derfor berettiget, at deltagerne fik en skatteregning. Retten kom ligeledes frem til, at de aviser, som blev leveret til direktørernes private... Læs mere »