Viden skal deles

Er Uber-chauffører lønmodtagere?

01/11 2016

I løbet af weekenden har der i dagspressen været skrevet om en afgørelse fra England vedrørende Uber-chaufførernes stilling som lønmodtagere i forhold til Uber. 

SJ Law har fået adgang til hele afgørelsen fra Employment Tribunal. Afgørelsen kan hentes her

Afgørelsen er indbragt for højere instans i England og er dermed ikke endelig, men de overvejelser, som afgørelsen gør rede for i relation til spørgsmålet om chaufførernes stilling i forhold til Uber, bør allerede nu give stof til eftertanke i det videre arbejde med klargøring af karakteren af den aktivitet, som Uber er udtryk for også i Danmark.