Viden skal deles

Fagforening indbringer sagen mod sektorformand for domstolene

09/08 2016

SJ Law bragte den 15. juli 2016 en nyhed om en fagforenings love, som var i strid med forskelsbehandlingsloven. Fagforeningen blev dømt til at betale godtgørelse på 25.000 kroner i Ligebehandlingsnævnet, men har i stedet valgt at indbringe sagen til domstolene.

Sagen drejer sig om en fagforenings love, som bestemte, at kandidater til posten som sektorformand ikke måtte være over 60 år. Dette medførte at en person (klager) ikke genopstillede som følge af, at hun var ældre end den angivne aldersgrænse. Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at bestemmelsen var ulovlig, hvorfor klager blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kroner. 

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Snorre Andreas Kehler på  tlf. 3397 9710 eller på sak@sjlaw.dk

Nyheden kan findes ved at klikke her