Viden skal deles

Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-546-11 vedrørende aldersdiskrimination

07/02 2013

Nu foreligger Generaladvokatens forslag til afgørelse i sagen om, hvorvidt det er i strid med beskæftigelsesdirektivet og forskelsbehandlingslovens at nægte udbetaling af rådighedsløn ved stillingsnedlæggelse til den tjenestemand, der er fyldt 65 år. 

Generaladvokatens udtalelse kan i sin helhed læses her.