Viden skal deles

Hvem er den ansvarlige i et ministerium?

09/12 2019

I søndagens Politiken er der en artikel om Jonathan Powell og hans bog fra 2008 ”The New Machiavelli”. Bogen angives som statsminister Mette Frederiksens manual for magten.

 

Bogen er ifølge artiklen bl.a. et forsvar for ansættelse af stabschefer i ministerierne, og en række af de svar, som Jonathan Powell er citeret for at have givet på spørgsmål herom, er da også interessante. 

Som bisidder i en række kommissionsundersøgelser og tjenstlige forhør for danske embedsmænd hæfter jeg mig især ved følgende:

Artiklens forfatter Kristian Madsen, politisk kommentator på Politiken, spørger foranlediget af Jonathan Powells afvisning af, at det er et demokratisk problem, at stabscheferne ikke er folkevalgte:

Er det ikke en legitim bekymring, at et af landets mest magtfulde mennesker, der har statsministerens øre, ikke er ansvarlig overfor parlamentet?

Powell svarer hertil:

Nej, det er premierministeren, der skal være ansvarlig. Blair stillede op foran de udvalg og svarede på spørgsmål om noget, jeg eller Alistair (Campbell, Blairs pressechef, red.) gjorde. Det er ham, der er ansvarlig. Det er ham, der står i parlamentet og svarer på spørgsmål. Det er ham, der skal genvælges, ikke mig.

Interessant udsagn i relation til diskussionen om embedsværkets rettigheder og pligter, som, det bør sikres, når ud til alle, der kommer til at skulle tage stilling til dette spørgsmål.

Karen-Margrethe Schebye