Viden skal deles

Konkurskarantæne og selskaber for 1 kr.

05/02 2013

To forslag om mulighederne for at drive virksomhed, som kan få stor praktisk betydning

Konkurskarantæne:

Den 30. januar 2013 fremsatte Justitsministeren lovforslaget om konkurskarantæne.

Efter lovforslaget om konkurskarantæne kan kurator indstille til skifteretten, at en person, som er gået konkurs med en virksomhed, og som på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, kan få forbud mod i en periode at drive visse former for erhvervsvirksomhed.

Vi har tidligere omtalt reglerne i en nyhedsmail af 17. oktober 2011, som du kan læse ved at klikke her.

Lovforslaget forventes vedtaget til ikrafttræden senere i år. Når lovforslaget er vedtaget, vender SJ Law tilbage herom.

Iværksætterselskaber:

Erhvervsstyrelsen har den 19. december 2012 sendt et udkast til ændring af Selskabsloven i høring. En del af udkastet vedrører indførelsen af en ny selskabsform - et såkaldt iværksætterselskab (IVS).

Indførelse af iværksætterselskaber skal gøre det nemmere at stifte et selskab, idet kapitalkravet til et IVS kan udgøre ned til 1 kr.

Når IVS’et er stiftet, skal selskabet hvert år sætte 25 % af sit overskud til side som en reserve under egenkapitalen, indtil selskabets kapital har nået minimum kr. 50.000. Herefter kan selskabet søge om omdannelse til et ApS.

Det skal i den forbindelse nævnes, at udkastet samtidig indeholder et forslag, om at kapitalkravet til anpartsselskaber nedsættes fra kr. 80.000 til kr. 50.000.

Det forventes, at et konkret lovforslag fremsættes ultimo februar 2013. Når der foreligger nyt, vender SJ Law tilbage herom.

Spørgsmål til denne nyhedsmail kan rettes til advokat Bo Lauritzen på bla@sjlaw.dk eller advokat Anette Schönemann-Paul på ans@sjlaw.dk