Viden skal deles

SJ Law udbyder igen kurser i arbejds- og ansættelsesret til faglige organisationer

17/04 2015

Ovenpå et succesfuldt kursusforløb tilbyder advokatfirmet SJ Law på ny fagforeningerne et kursusforløb i arbejds- og ansættelsesret for organisationernes faglige sekretærer og andre sagsbehandlere i lokalafdelingerne, som beskæftiger sig med ansættelsesret og medlemsrådgivning.

Kursusforløbet har til formål at opkvalificere de lokale faglige sekretærer, således at de selvstændigt bliver i stand til at identificere og løse problemstillinger. Deltagerne vil opnå en bred indsigt i almene arbejdsretlige forhold og en dybdegående indsigt i ansættelsesretlige problemstillinger, såsom usaglige afskedigelser, løn under sygdom, 120-dages reglen, ferierettigheder, opsigelser og meget andet.

Kurset afholdes over 2 gange i Danske Advokaters mødelokaler i Valencia i København i dagene 24. og 25. september og 29. og 30. oktober 2015. Undervisningen starter den første dag kl. 10.00 og slutter den følgende dag kl. 15.00.

Kursusdeltagerne får til hver undervisning udleveret en mappe med relevante regler, litteratur og praksis, således at de i hverdagen nemt og hurtigt kan bruge materialet som opslagsværk i forbindelse med arbejdet.

Prisen for kurset er 13.500,00 ekskl. moms og dækker kursusmateriale og frokost.

Hvis du eller din organisation vil høre nærmere om dette kursus, er I velkomne til at kontakte advokat Noaman Azzouzi på tlf. 3397 9715 eller mail noa@sjlaw.dk.

Bindende tilmelding kan ske på kursus@sjlaw.dk inden 12. juni 2015.