Viden skal deles

SJ Law udbyder igen kurser i arbejds- og ansættelsesret til faglige organisationer

09/10 2014

Advokatfirmaet SJ Law tilbyder på ny samarbejdspartnere i de faglige organisationer et kursusforløb i arbejds- og ansættelsesret for organisationernes faglige sekretærer og andre sagsbehandlere i lokalafdelingerne, som beskæftiger sig med ansættelsesret og medlemsrådgivning.

Kursusforløbet har til formål at opkvalificere de lokale faglige sekretærer, således at de selvstændigt bliver i stand til at identificere problemstillinger og søge løsninger for disse. Deltagerne vil opnå en bred indsigt i almene arbejdsretlige forhold og en dybdegående indsigt i ansættelsesretlige problemstillinger, såsom usaglige afskedigelser, løn under sygdom, 120-dages reglen, ferierettigheder, opsigelser og meget andet.

Kursusforløbet strækker sig over 3 gange, hvor deltagerne bliver undervist på Severin Kursuscenter ved Middelfart. Undervisningen starter den første dag kl. 9.00 og slutter den følgende dag med frokost.

Kursusdagene er:

• 29. og 30. januar 2015
• 26. og 27. februar 2015
• 26. og 27. marts 2015

Kursusdeltagerne får til hver undervisning udleveret en mappe med relevante regler, litteratur og praksis, således at de i hverdagen nemt og hurtigt kan bruge materialet som opslagsværk i forbindelse med arbejdet.

Hvis din organisation vil høre nærmere om dette kursus, er I velkomne til at kontakte advokat Noaman Azzouzi på tlf. 3397 9715 eller mail noa@sjlaw.dk

Bindende tilmelding kan ske på kursus@sjlaw.dk inden 27. oktober 2014. 

Prisen for hele kursusforløbet inkl. overnatning og forplejning er kr. 15.000 + moms.