Uddannelse 
Cand.jur 1990 
Advokat 1998
Møderet for landsret 1999
Møderet for Højesteret 2005
Konstitueret landsdommer i Østre Landsret 2000
Fast kurator ved Sø- og Handelsrettens skifteret 2009
Certificeret insolvensadvokat 2012
2019 - Medlem af bestyrelsen for Foreningen af Faste Kuratorer ved Sø- og Handelsrettens Skifteret
2019 - Udpeget til Gældsstyrelsens advokatpanel

Særlige arbejdsområder
konkursret
Pensionsinstitutters retsforhold

Udgivelser
Medforfatter til artiklen ”Kurators håndtering af beskyttede medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse i konkurs”, Karnov, Fuldmægtigen 2018, side 107 

Medforfatter til "Lønmodtagernes Garantifond", Karnov Group, 4. udgave, 2017

Medforfatter til "Lønmodtagernes Garantifond", GadJura, 1. udgave, 1995, og 2. udgave, 2002 samt Karnov Group, 3. udgave, 2013

Forfatter til artiklen "Erstatning til lønmodtagere for forkortet varsel under rekonstruktion og konkurs" i Karnov, FM 2013.70

Medforfatter til artiklen "Tabsbegrænsningspligt i ansættelsesforhold" i Juristen nr. 1, 2010, s. 16

Forfatter til artikel "Om tværgående pensionskasser" i Juristen nr. 4, 2008, s. 120

Forfatter til "Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør ", Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave, 2000 og 2. udgave, 2007

Forfatter til artikel "Konstitution af advokater i landsretten" i Advokaten nr. 1, 2000, s. 15

Forfatter til "Konkursregulering med tilbagevirkende kraft af opsigelsesvarsler i ansættelsesforhold" i Ugeskrift for Retsvæsen 2000 B, 504

Forfatter til artikel "Forrentning af privilegerede krav" i Advokaten nr. 6, 1999, s. 117

Forfatter til artikel "Kan filialer af udenlandske selskaber tages under selvstændig konkursbehandling her i landet?" i Fuldmægtigen nr. 8 i 1999, s. 110.

Insolvens
Sekretær: Birgitte Ølund
Telefon: +45 33 97 97 04
E-mailbio@sjlaw.dk 

Arbejds- og ansættelsesret
Sekretær:
 Henriette Svankjær  
Telefon: +45 33 97 97 06
E-mail: hsv@sjlaw.dk