Uddannelse
Cand.jur 1983
Advokat 1986
Møderet for landsret 1986
Møderet for Højesteret 1991

Særlige arbejdsområder
Karen-Margrethe Schebye har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret siden 1983

Karen-Margrethe Schebye beskæftiger sig særligt med kollektiv- og individuel arbejdsret, foreningsret, aftaler for direktører og andre ledende medarbejdere og rådgiveransvar for ''usædvanlige rådgivere''. Herudover beskæftiger Karen-Margrethe sig med forhold, som er relateret til forvaltningsretten, persondataretten, personskaderetten og social- og pensionsretten 

Karen-Margrethe Schebye har en lang og intensiv retssagserfaring i førelse af rets- og voldgiftssager med kompliceret jus og i bevistunge sager - herunder straffesager og sager ved den EU-Domstolen 

Karen-Margrethe Schebye har været udpeget bisidder i Farum Kommissionen, Skattesagskommissionen og Tibetkommissionen. Ligeledes har hun bistået medarbejdere i forskellige kommuner, styrelser og myndigheder i forbindelse med iværksatte advokatundersøgelser, konsulentundersøgelser og tjenestemandsundersøgelser til sikring af undersøgelsernes korrekte håndtering af indamling af data og håndtering af indsamlede data i relation til persondataretlig regulering 

Undervisning
Underviser for Danmarks Jurist- og Økonomforbund 
Underviser i øvrigt ad hoc for klienter og andre kursusudbydere

Udgivelser
Forfatter til "Ansættelsesaftaler", Thomsons Paradigmasamling 
Medforfatter til artikel "Mere om overtagelse af kollektive overenskomster ved virksomhedsoverdragelse" i Ugeskrift for Retsvæsen 2000 B, 297
Løbende bidragsyder til ''Erhvervsjuradatabasen'' for Karnovs Forlag 

Medlemsskaber
Medlem af bestyrelsen i Danske Advokater fra 2008 til 2014
Sidder i Karnov Advisory Board Legal 

Sekretær: Tina Rose Jacobsen
Telefon: 33 97 97 07
E-mail: trj@sjlaw.dk