Født 1992
Cand.jur. 2019
Advokatfuldmægtig 2019

Særlige arbejdsområdet: Insolvens. 

Som advokatfuldmægtig er Lasses primære arbejdsområde insolvensretten, hvor han deltager i behandlingen af konkursboer, tvangsopløsninger og likvidationer. Under sin studietid opnåede han også praktisk erfaring med strafferet gennem sit arbejde for anklagemyndigheden. I øvrigt har han fungeret som holdunderviser i strafferet ved Aarhus Universitet og arbejdet som sommerfuldmægtig ved Justitsministeriets formueretsafdeling.